Över 700 anslutningar och 24 miljoner att hantera. Bengt Dahlqvist, ordförande i ”Vfiber - I Vaggeryds kommun ekonomisk förening”, ser siffrorna som både en möjlighet och som ett problem.

Läs mer: Jackpot i fiberfrågan

— Vi är sex personer som gör det här på ideell basis för att vi vill ha bredband på landsbygden. Fyra av oss har samtidigt egna företag att ta hand om, vilket innebär att vi får svårt att klara av det här själva.

I det förslag som nu, med hjälp av jurister, har tagits fram på tjänstemannanivå föreslås alltså Vfiber bli ett dotterbolag under Vaggeryds energi. Den konstruktionen innebär att man fortfarande är berättigade till det statliga stödet. Samtidigt kommer Vfiber att kunna ta hjälp från energibolaget, i form av främst kunskap.

Annons

— Exakt hur det kommer att utformas eller hur mycket vi kan bidra med är ännu inte klart. Men jag tänker mig att vi exempelvis kan samordna faktureringen i och med att samtliga fiberkunder även är kunder till oss på elsidan, säger Vaggeryds energis vd Anders Wahlgren.

Enligt reglerna för det statliga stödet måste Vfiber fortfarande bland annat upphandla projektledning, grävning och internetleverantör.

Läs mer: Fiber på landet ger snabbare elektricitet

Dahlqvist berättar att närmandet till Vaggeryd energi är en diskussion som har pågått länge.

Innan de tu blir ett ska det till ett par beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott informerades om planerna i förra veckan. Nu måste Vfibers styrelse förankra idén hos sina medlemmar. Det sker vid den ordinarie stämman nu på torsdag.

Därefter ska frågan läggas fram i kommunfullmäktige. Det handlar ju om förändrad verksamhet för ett av kommunens bolag. För föreningen handlar det om att skriva om stadgarna och för kommunen kan det handla om förändringar i ägardirektivet till energibolaget.

Läs mer: Kommunen backar fiberföreningarna

I ”Vaggeryds kommuns östra fiberförening” är det inte lika aktuellt med energiverkslösningen. Dels har energibolaget inte så mycket verksamhet i området – alltså elkunder och nedgrävning av elledningar. Dels har man i öst kommit längre i processen med upphandling av projektledning, grävning och administrativa tjänster.