På det flygblad som delas ut under lördagen finns tre krav från rörelsen ”#vistårinteut”, som talar för de ensamkommande:

1) Förhindra stat och kommun från att flytta runt barn och unga som är i asylprocess. 2) Frys alla utvisningar utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om bandperspektivet som råder å Migrationsverket. 3) Amnesti för de som har varit i Sverige i mer än ett år.

Annons

Erica Gunnarsson-Kibowa, gymnasielärare från Skillingaryd som hjälper ungdomarna att föra sin talan, berättar att aktionen har fått stor uppmärksamhet nationellt:

— Siffrorna för de Facebookgrupper där vi driver vår talan är ett mått på engagemanget. Gruppen ”#vistårinteut” har 35 000 gillare, 8 000 människor runt ungdomarna är med i en sluten grupp och en lokal Vaggerydsgrupp har fått 180 medlemmar på ett par dagar.

Det handlar till största delen om ensamkommande från Afghanistan som har fyllt 18 år och riskerar att utvisas. Aktionen omfattar dock även andra grupper som somalier, marockaner, palestinier. Många av dem har på grund av de långa handläggningstiderna, efter den stora flyktingvågen 2015, varit i Sverige i över ett år.

Marschen då, vart ska man gå?

— Från varje landskap i Sverige har det packats en ryggsäck med texter från barnkonventionen. ”Marschen” är av symbolisk karaktär och syftar på den långa resa som de här ungdomarna har gjort i såväl tid som rum, säger Erica.

I dag manifesteras det på en plats i varje landskap. Nästa lördag ska alla dessa grupper sammanstråla i Stockholm för att överlämna ryggsäckarna till riksdagen.