— Siffrorna från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, ger en skev bild. I sociala medier sprids bilden av att det har blivit otryggare att vistas utomhus och den bilden är helt obefogad, säger Anna-Karin Sjöstedt på polisen i Jönköping.

2015 anmäldes 79 våldtäkter i Jönköpings kommun och 2016 hade antalet anmälningar ökat till 124. Antalet personer som anmält att de utsatts för våldtäkt hade dock minskat från 58 personer till 51 personer.

Ökningen handlar alltså om fler våldtäkter per brottsoffer.

— En överväldigande majoritet av alla våldtäkter sker i nära relationer där vi har ett scenario som löper över flera år. Då försöker utredarna specificera så många våldtäkter som möjligt inför en kommande rättegång.

Några få fall

När polisen tittat närmare på siffrorna visar det sig att hela ökningen av antalet anmälda våldtäkter rör några få fall. Det handlar om våldtäkter, som begåtts av någon närstående, mot barn under 15 år.

Annons

2015 återfinns nio målsägande barn som tillsammans anmält 20 fall av våldtäkt. 2016 handlar det om elva barn som anmält 73 fall av våldtäkt.

— Vi har exempelvis ett fall med en flicka som utsatts för 14 våldtäkter av en närstående, säger Anna-Karin Sjöstedt.

Antalet anmälda våldtäkter mot vuxna kvinnor har minskat något mellan 2015 och 2016, från 52 våldtäktsanmälningar till 46.

"Skev bild av otrygghet"

Polisen i Jönköping oroas över att statistiken används av personer i sociala medier som försöker bevisa att det blivit otryggare för kvinnor att vistas utomhus.

— Det sprids en bild av att det drar runt gäng som ägnar sig åt överfallsvåldtäkter och vi är oroliga för att det gör människor otrygga att vistas utomhus, säger Anna-Karin Sjöstedt.

I själva verket är antalet anmälda överfallsvåldtäkter en minoritet av anmälningarna. Anmälningarna av överfallsvåldtäkter har dessutom har halverats mellan 2015 och 2016.

2015 anmäldes tio fall av utomhusvåldtäkter och 2016 anmäldes fem fall.