Fallet då Elin Ersson agerade för att stoppa en utvisning på Turkish Airlines flight från Göteborg till Istanbul den 23 juli 2018 har blivit mycket uppmärksammat.

När hon i februari i år dömdes till 60 dagsböter för brott mot luftsfartslagen visade det sig senare att en av nämndemännen som dömde i målet hade skrivit om fallet på Facebook innan det skett en rättslig prövning. Det innebar att nämndemannen hade varit jävig och att rättegången behövde göras om.

Den 23 oktober hölls ny huvudförhandling i Göteborgs tingsrätt och på onsdagen meddelades domen. En ny domare och tre nya nämndemän enades om att påföljden skulle bli densamma som i den upprivna domen – 60 dagsböter.

Elin Ersson döms för brott mot luftfartslagen eftersom hon stod upp inne i planet och således inte hade intagit sin plats och satt på sig säkerhetsbältet. Elin Ersson invände att hon inte skulle dömas för brott eftersom planet stod på marken när aktionen skedde och att hon inväntade order från flygplanets befälhavare. Tingsrätten hänvisar i domskälen till bestämmelsen Haag-konventionen som säger att ett flygplan ska räknas som "in flight" när ytterdörrarna har stängts.

Annons

Åklagare James von Reis hade i slutpläderingen yrkat på 14 dagars fängelse.

Bakgrund: Flygaktionen och rättsprocessen

23 juli 2018: Elin Ersson går ombord på Turkish Airlines plan som ska flyga från Landvetter..

Bakgrund: Flygaktionen och rättsprocessen

23 juli 2018: Elin Ersson går ombord på Turkish Airlines plan som ska flyga från Landvetter till Istanbul. På planet finns en man som ska utvisas från Sverige till Afghanistan. Elin Ersson filmar sig själv inne i planet och filmen läggs ut på Facebook där hon säger att hon ska stoppa utvisningen. Efter en tid får Elin Ersson och den afghanske mannen lämna planet.

26 juli 2018: Flera privatpersoner som läst om aktionen polisanmäler Elin Ersson. Utredare på polisen i Göteborg säger att det inte är helt givet vilket brott hon kan ha gjort sig skyldig till och det ska senare visa sig att något något liknande rättsfall aldrig tidigare hade prövats i en svensk domstol. Flygplansaktionen blir även internationellt uppmärksammad och stora medier i bland annat USA, Storbritannien och Frankrike rapporterar om händelsen.

19 oktober 2018: Elin Ersson åtalas för brott mot luftfartslagen då hon inte anses ha följt befälhavarens order på flygplanet.

4 februari 2019: Huvudförhandling i målet hålls i Göteborgs tingsrätt. Åklagare James von Reis yrkar på 14 dagars fängelse.

18 februari 2019: Elin Ersson döms till 60 dagsböter för brott mot luftfartslagen.

20 februari 2019: Elin Ersson och hennes advokat Tomas Fridh säger att domen kommer att överklagas till hovrätten.

12 mars 2019: Svenska Dagbladet avslöjar att en av nämndemännen som dömde i målet hade skrivit på Facebook att Elin Ersson var en brottsling innan målet prövades i tingsrätten. Det kan i så fall röra sig om jäv. Elin Ersson och hennes advokat Tomas Fridh kräver att rättegången görs om.

29 mars 2019: Hovrätten för Västra Sverige beslutar att rättegången i Göteborgs tingsrätt måste göras om efter att nämndemannen varit jävig.

15 maj 2019: Nämndemannen som varit jävig förlorar sitt förtroendeuppdrag i tingsrätten.

23 oktober 2019: Huvudförhandling hålls i den nya rättegången i Göteborgs tingsrätt.

6 november 2019: Elin Ersson döms, på nytt, till 60 dagsböter för brott mot luftfartslagen.

Källor: Jönköpings-Postens arkiv och Svenska Dagbladet.