Det är bara knappt tre år sedan som samma ärende och förslag var uppe i äldrenämnden, men ströks efter protester, både från oppositionen och från pensionärsorganisationer.

Fritt att välja

I Jönköping har invånarna kunnat välja hemtjänstutförare sedan 2009, då lagen om valfrihet ..

Fritt att välja

I Jönköping har invånarna kunnat välja hemtjänstutförare sedan 2009, då lagen om valfrihet trädde i kraft, LOV.

Den som inte gör ett aktivt val får automatiskt kommunens hemtjänst. Men detta föreslås nu ändras.

I stället ska kunderna fördelas till privata aktörer och kommunen efter en turordningslista.

I dag finns 16 valbara företag, plus kommunen, som erbjuder hemtjänst.

De privata utförarna har en tredjedel av de beviljade hemtjänsttimmarna.

Nu har det lagts fram igen och förslaget innebär att den som inte gör ett aktivt val av hemtjänstutförare i fortsättningen ska tilldelas en aktör enligt en turordningslista. I kommunen finns i dag 16 olika privata hemtjänstutförare som alltså får chans att få fler kunder.

Maria Lillieström, som är samordnare för fritt val i hemtjänsten, säger att förslaget kommer från tjänstemännen. Enligt Lillieström har Konkurrensverket funnit att ett ickevalsalternativ av det här slaget kan ge en positiv signaleffekt till privata aktörer.

Men Ilan De Basso, kommunalråd, är övertygad om att det i grunden är Allianspolitikerna som ligger bakom att förslaget nu är aktuellt igen.

Annons

— Jag hävdar att det inte är ett tjänstemannakrav utan en politisk beställning från Alliansen. Det är anmärkningsvärt att man väljer att gå bakvägen via förvaltningen och det är direkt ansvarslöst att inte stå upp för politiken man vill driva igenom, säger Ilan De Basso.

Nästa vecka ska äldrenämnden fatta beslut. Går förslaget igenom börjar nya regler gälla från 1 juli 2016.

— Det här är ren tvångsprivatisering och det görs för att tillmötesgå de privata bolagens intresse att tjäna pengar på de äldre, säger Ilan De Basso och fortsätter:

— Privat hemtjänst har inte samma krav på sig. De kan välja att bara finnas i områden där det är lönsamt, där resorna är korta och det går att jobba effektivt. Men vi har ett ansvar att finnas i alla områden, oavsett om det blir lönsamt eller inte, säger Ilan De Basso.

Han är också kritisk till att ärendet inte ska gå längre än till äldrenämnden.

— Man vill undvika att ta det till kommunfullmäktige, för det är inte givet att det går igenom där, säger De Basso.

Cecilia Hjort Attefall (KD), som är ordförande i äldrenämnden vill inte kommentera ärendet alls utan skriver i ett sms att hon först kan göra det när den politiska processen är klar.