Det första stadsbiblioteket låg i Kristina församlingshem på Öster, men flyttades 1935 till Västra Storgatan. Lite äldre Jönköpingsbor minns ännu chefsbibliotekarie Herluf af Trolle som regerade i det låga, gamla tegelhus som i dag är studentbostäder.

Jönköpings bibliotekshistoria sträcker sig ända tillbaka till 1700-talet, men som just stadsbibliotek har det 2016 funnits i 100 år.

Under årens lopp hade Jönköping fått flera fina bokdonationer och nu, vid början av 1900-talet, behövdes ett hus att ställa dem i och där de kunde komma Jönköpingsborna till del.

1914 kunde Jönköpings-Posten meddela att drätselkammaren fått stadsfullmäktiges uppdrag att låta inreda det som i dag är Kristina församlingshem på Östra Storgatan till stadsbibliotek.

Tyst i lokalen

Annons

1916 utsågs den första styrelsen och Jönköping hade alltså därmed fått ett stadsbibliotek. JP upplyste om dess ändamål – som var att ”bereda stadens innevånare tillfälle till upplysande och förädlande läsning”. För att få låna böcker på biblioteket måste man ha fyllt 15 år, iaktta ett hyfsat uppträdande och inte föra några högljudda samtal i lokalerna.

Men dessa blev snart alldeles för trånga. Jönköpingsborna lånade böcker av hjärtans lust och snart fick varken böcker eller människor plats.

Nu var det istället småskoleseminariet, inrymt i den låga tegelbyggnaden Västra storgatan 35 – mellan kvarteret Jätten och Viktor Rydbergsmuseet på väster – som skulle bli stadsbibliotekets nya hemvist.

Det är en anrik byggnad uppförd 1883 och först epidemisjukhus, därefter alltså småskoleseminarium och efter det att även stadsbiblioteket flyttade ut 1969, efter nästan 40 år huset, blev det musikskola. Numera är det studentbostäder i den fina gama byggnaden.

Ett mästerverk

I Jönköpings-Posten skrev man vid invigningen i hänförda ordalag till exempel att ”den stora bibliotekssalen med sina enkla, raka linjer var ett arkitektoniskt mästerverk”.

Huset är för många äldre Jönköpingsbor fortfarande ”gamla stadsbiblioteket”. Hit flyttade man 1935 och var kvar till 1969 då nuvarande stadsbiblioteket under högtidliga former. Både stans honoratiores och representanter för den svenska författarkåren var inbjudna för att se när det första spadtaget togs – vilket råkade bli i hällande regn.

Biblioteket ritades av Jan Wallinder och Johan Hedborg. Vid invigningen var huset sin tids modernaste svenska biblioteksbyggnad.