Detta står klart efter kommunstyrelsens arbetsutskotts junisammanträde.

– Det är ett gammalt beslut och vi ändrar inte vårt beslut, säger kommunstyrelsens ordförande Berry Lilja (S).

– Vi var tydliga att då man byggde om sporthallen och den nya arenan i Skillingaryd så skulle detta rivas för Sörgårdsskolan. Det handlar om drifts- och underhållskostnader. Men det här kommer inte rivas imorgon.

Flera år

Varför det flera år gamla rivningsbeslutet kom upp som en fråga, berodde på en skrivelse från barn- och utbildningsförvaltningen. Enligt förvaltningen finns det en miljon kronor avsatta för rivning sedan 2011, men rivningen har ännu inte genomförts. De menar att salen används relativt frekvent och vill gärna invänta att lokalplanen tas fram, vilken beräknas bli klar i slutet av 2014.

Används mycket

Under vårterminen användes Sörgårdsskolans äldre lokaler av eleverna från Östra skolan i Vaggeryd, vars egen skola har fuktskador. Lokalerna används också för gruppindelning i matematik och svenska. Gymnastiksalen används cirka 15 timmar per vecka under skoltid och på eftermiddagar och kvällstid av fritids och fritidsverksamhet som till exempel showdans.

Blir tajt

Annons

– Vi förklarar i vår skrivelse till dem hur vi ser på konsekvenserna av det här. Vi vet redan i dagsläget att det är trångt, inte i sporthallarna i Skillingaryd, utan i omklädningsrummen. Det blir tajt, säger rektor på skolan, Peter Hansson.

Det blir buss och inte promenad för att ta sig till och från idrottslektionerna i Skillingaryd, något annat ser han inte som möjligt.

– Det är väl det som de ska ta i beaktning nu, vad kostnaden blir för det och sedan väga för och emot.

Beror på

Det är många saker som förhåller sig till varandra. När Östra skolans elever kan flytta tillbaka till Östra skolan, när årskurs sex ska flyttas till mellanstadiet och så vidare. Samtidigt ökar antalet elever. Det är möjligt att en del av elevgrupperna kommer att få byta skola.

– Det var därför förvaltningen ville avvakta med rivningsbeslutet tills lokalutredningen var gjord, fortsätter Peter Hansson.

– Men vi får se, vi ska avvakta kommunstyrelsens beslut och se om de går på en annan linje.