Efter ett biståndsbeslut får patienten komma till Ekhagens gästhem. Genomsnittslängden för vistelsen ligger på en månad. Merparten är märkta av cancersjukdomar, men även hjärtsjuka, lever- och njursjuka och de som lider av neurologiska sjukdomar vårdas på enheten.

Fakta: Palliativ vård

Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom. Men ..

Fakta: Palliativ vård

Ett av den palliativa vårdens huvudsakliga mål är att lindra smärta och andra symtom. Men den ska inte bara lindra den fysiska smärtan utan även erbjuda psykologiskt, socialt och andligt/existentiellt stöd för patient och närstående. Palliativ vård fokuserar på symtomkontroll och livskvalitet.

Den palliativa vården ser döendet som en normal process och syftar till att hjälpa patienten att uppnå bästa möjliga livskvalitet vid livets slut och varken påskynda eller uppskjuta döden. Källa: Nationella rådet för palliativ vård.

En arbetsplats tyngd av allvar, där sorgen, smärtan och ångesten aldrig är långt borta. Men inte heller trösten. Och personalen saknar långt ifrån ljusglimtar under sina arbetsdagar.

Anhöriga viktiga

— Det blir en väldigt speciell gemenskap här, tillsammans möter vi ju tuffa saker och delar mycket. Jag var tjänstledig ett år och märkte hur jag längtade tillbaka. Vi som jobbar här har också uttryckligen sökt oss hit, berättar undersköterskan Gunvor Hector.

— När en patient som först kanske varit full av ångest blir lugnare genom vården, då känns det väldigt bra. Eller när man gjort något bra för personen just den här dagen, när någon till exempel har fått håret uppsatt, eller blommor på sitt rum.

De sjukas anhöriga är lika viktiga - det finns möjlighet att övernatta i samma rum som patienten. Personalen berättar om tillfällen då anhöriga haft svårt för situationen. Men efter kontakterna med miljön på gästhemmet, har de ändrat sig och blivit återkommande besökare. Många närstående vistas också på enheten både länge och ofta - något som kan ha stor betydelse för sorgeprocessen.

Komma till ro

En läkare är på plats två dagar i veckan, eller vid särskilt behov, och en sjukhuspräst finns tillgänglig för samtal med patienter och anhöriga en gång i veckan.

Annons

— Förhoppningen är att patienten på något sätt ska kunna komma till ro inför döden, men vi måste ha respekt när man inte orkar.

— Om man inte har förmågan att ta till sig deras situation så ska man inte jobba med det här. Men deras sorg, den kan vi aldrig ta till oss, säger Anders Ström, överläkare vid den palliativa vårdenheten på Länssjukhuset Ryhov.

Symtomlindring men också omvårdnad och omtanke är kärnan i det helhetsarbete som bedrivs på Ekhagens gästhem.

— Svårast är när det handlar om unga människor och deras anhöriga. De snabba svängningarna i patienternas mående kan också vara svåra, säger undersköterskan Anna Andersson.

Livssynen förändras

Distriktssköterskan Berit Tropp-Ljungberg konstaterar att hennes yrke gör något med henne som människa.

— Det förändrar ens syn på livet. Man inser att man måste ta till vara på tiden.

Alla patienter erbjuds hjälp med tvättning och att klä sig till frukost, även om inte alla klarar av att ta sig ut till matsalen. På gästhemmet dör också de allra flesta med personal och anhöriga vid sin sida.

Efter dödsfallet försöker personalen skapa en vacker och minnesvärd stund, för att de anhöriga ska få se sin närstående lugn och utan plågor. Den avlidne får på sig kläder som de anhöriga ofta har valt.

— Och när vi klär dem håller vi dem lika försiktigt som när de levde, säger Gunvor Hector.