Regeringen har i dag gett Trafikverket uppdraget att utreda sträckningen Jönköping till Malmö, som tidigare inte alls utretts.

Redan i februari ska utredningsprogrammet vara klart.

– Det känns riktigt skönt, säger Gunnar Sibbmark, som jobbat med Europakorridoren i över 20 år.

I början av 2030-talet tror han att hela etappen kan vara utbyggd och klar.