Kvinnan blev tidigare i år ersättare i kommunfullmäktige på ett Sverigedemokratiskt mandat. Kvinnan är sedan några år tillbaka utesluten från partiet som också tar avstånd från henne.

Kvinnan friades i tingsrätten där hon åtalats för hets mot folkgrupp. Enligt åtalet har kvinnan skrivit flera grovt rasistiska kommentarer och inlägg i en Facebook-grupp.

I tingsrätten försvarade sig kvinnan med att hon hade en inneboende vid tidpunkten för inläggen och rätten ansåg att det inte var bevisat vem som låg bakom dem. När åklagaren ställde frågor om inläggen svarade hon "inga kommentarer".

Göta hovrätt dömer henne nu till tre månaders fängelse för åtta fall av hets mot folkgrupp.

Hovrätten skriver i domen att inläggen ger uttryck för åsikter som kvinnan säger sig stå bakom. De trycker också på att kvinnan skrivit på Facebook att hon blivit kallad till polisförhör för att hon, enligt henne själv, stått upp för sanningen.

Hovrätten gör bedömningen att hennes inlägg utgör en straffbar missaktning mot människor med muslimsk trosuppfattning.

Kvinnan har nyligen dömts för utpressning och eftersom det nu handlar om återfall i brott bedöms det lämpliga straffet vara fängelse. Hon anses inte lämplig att utföra samhällstjänst något hon inte heller samtyckt till.

Annons