Läs mer: Kommunen: Finns inga handlingar i Korsåsutredningen

Till kommunfullmäktiges sammanträde den 31 augusti har de tidigare moderatpolitikerna Ola Helt, Carin Berggren, Anders Jörgensson och AnneMarie Grennhag lämnat in en motion som föreslår att den stoppade Korsåsutredningen redovisas för fullmäktige. Motionen föreslår också att visselblåsarfunktionen förstärks och förbättras.

— Vi har inte tagit ställning till hur den ska redovisas. Det bästa vore om de slutförde den påbörjade utredningen, alternativet är att Ann-Marie Nilsson (C) redovisar muntligt. Som det är nu verkar det bara vara hon som vet vad de kommit fram till och hon säger inte någon, säger Ola Helt.

Lär mer: De Basso (S): Vi ska inte bara slänga utredningen

Ola Helt har inte pratat med några politiker från andra partier, men han tror att fler vill att utredningen offentliggörs.

— Jag har väldigt svårt att tro att inte fler skulle ställa sig bakom detta. Jag upplever det som att Ann-Marie Nilsson är ganska ensam med sin ståndpunkt. När hela ärendet med Korsås har blivit så publikt så måste kommunen vara transperent.

Annons

Ola Helt säger att han förstår att många är upprörda över turerna kring den tidigare stadsdirektören Carl-Johan Korsås.

— Det är ju bara att gå till sig själv. Man stör sig när det inte finns öppenhet. Offentlighetsprincipen handlar om öppenhet, men här känns det som att de gör allt för att dölja något.

De oberoende politikerna föreslår att visselblåsarfunktionen utvecklas till att innefatta ett bredare spektra av missförhållanden.

— Ann-Marie Nilsson har sagt att visselblåsartipsen om Korsås egentligen inte var något visselblåsarärende i och med att de inte rörde korruption eller brottslighet. Vi tycker att visselblåsarfunktionen måste kunna utreda brister även om de inte är brottsliga.

Exmoderaterna föreslår också att alla förvaltningar ska informera och uppmuntra medarbetarna att använda visselblåsarfunktionen.

— Därför tror vi också att det kan komma in mer tips och då krävs det mer resurser.

Läs mer: Stadsdirektör gjorde "konsult" till IT-chef

Läs mer: Utredning mot Korsås avbryts av kommunens egen visselblåsarfunktion

Läs mer: Korsås förnekar chefsdealen: "Det är konstigt"