Oppositionspartierna har tidigare yrkat på att det ska göras en oberoende utredning. Förslaget om en extern utredning som ska granska verksamheten avslogs så sent som den 24 januari. Nu har alliansledningen lyssnat på oppositionen och godkänt ett utredningsdirektiv som ska följa upp och analysera utvecklingen på SMOT de senaste fem åren enligt ett pressmeddelande.

Ett budgetfiasko

Budgetfiaskot för Les Miserable är ett stort misslyckande för alliansledningen. Men vi uppskattar att det nu ska göras en extern utredning av verksamheten på SMOT som vi tidigare föreslagit. Vi behöver gå till botten med hur det kunde bli så här fel, säger Per Svenberg (S) som är andre vice ordförande för ANA-nämnden.

Det är nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) som tagit beslutet under onsdagens sammanträde. Vänsterpartiet är inte representerade i ANA-nämnden men stöder förslaget. Utredningsuppdraget ska bland annat följa upp den inre och yttre attraktiviteten hos SMOT.

Är ”fake-news”.

Ordförande i ANA-nämnden och regionrådet Malin Olsson (M) anser dock att oppositionens beskrivning av ärendet är felaktigt:

–Det är uppenbarligen så att S och MP och vi andra inte har varit på samma möte. Deras pressmeddelande är inget annat än ”fake news”. Här försöker man påskina att man fått igenom ett tidigare nedröstat förslag om en granskning. Det är inte alls så. Detta är ingen granskning. Detta är en framåtsyftande utredning om organisation för att ge SMOT de bästa förutsättningarna att fortsätta sin positiva utveckling som man haft de senaste åren. Ekonomin har vi sedan januari en åtgärdsplan för, säger Malin Olsson till tidningen.

Annons

Stärka näringslivet

Under ANA-nämndens möte beslutades även om att bevilja två projektansökningar om pengar som kommer från den rödgröna regeringen. Båda projekten syftar till att stärka länets näringsliv i omställningen till mer digitaliserad handel. Jönköping University och Region Jönköpings län beviljas 3 ,5 miljoner kronor respektive 2 miljoner från det statliga anslaget.