Johan Pettersson, som arbetar med alla former av bildkonst och fick det konstnärliga uppdraget så sent som hösten 2015, har besökt förskolan i Barnarp flera gånger under processens gång.

Annons

— Innan jag lämnade in mitt förslag var jag här för att kolla upp förutsättningarna och få en känsla för skolan och miljön runt omkring. Sedan har jag varit tillbaka under processens gång. Jag började måla kring årsskiftet och nu är det kul att stå här igen, med alla barnen och ett färdigt verk inspirerat av den lokala miljön, berättar Johan Pettersson.

Verket består av fem olika delar och den stora väggmålningen "Fåglar och sjöar" i lokalernas entré föreställer ett fantasilandskap inspirerat av gamla tiders skolplanscher på djur och natur. Tre av traktens sjöar är också med, som formskurna spegelytor i målningen.

En av tre finalister

Den nya förskolan i Barnarp stod klar förra hösten och innan sommaren öppnade kommunen för olika konstnärliga förslag som skulle pryda förskolans lokaler. Johan Pettersson var en av tre konstnärer som slutligen fick lämna in skissade förslag på den konstnärliga utformningen.

— Jag är säker på att Johan Petterssons konst här på förskolan kommer att medverka till att inspirera både barn och vuxna här på skolan, sade Karin Semberg, kultur- och fritidschef i Jönköpings kommun som invigde verket på plats.