Råd & Rön är en svensk konsumenttidskrift som utges av intresseorganisationen Sveriges Konsumenter. Tidningen skriver om och undersöker varor och tjänster ur ett konsumentperspektiv.

— Vi värnar om vårt oberoende och ska vara trovärdiga. Vi vill ha kontroll på hur vår logotyp används och ingen organisation eller något företag får använda logon utan tillstånd, säger Carina Lundgren.

— Det gillar jag inte.

I SD:s distriktsblad används Råd & Röns logotyp i en jämförelse på vad de olika partierna står i vissa frågor.

Under själva panelen kan man läsa att ”Testpanelen är bestående av människor med förnuft och gott omdöme. Testet utfördes av institutet Rön & Råd under december månad. Felmarginalen är mindre än 0,02 procent och samtliga tillfrågande utgör ett representativt urval av befolkningen”.

”Panelen” togs inte emot med väna ögon hos Råd & Rön som nu kommer att begära skadestånd av SD Jönköpings län.

Hur har ni agerat?

— Vi har kontaktat SD i Jönköpings län och bett om en förklaring och informerat att vi kommer att begära ersättning av dem.

Vad hade SD för förklaring?

— De svarade att det var ett misstag och att det var slarv i korrekturläsningen, men det ändrar inte på faktum. De har gjort ett intrång och använt vår logotyp utan tillstånd och det tillåter inte vi.

— Jag förstår att SD kan tycka att detta är kul, men det tycker inte jag. Andra kan inte sätta reglerna för vad som är kul och när man kan vara kul på bekostnad av andra.

Råd & Rön kommer nu att vidta åtgärder genom att skicka en skadeståndsfaktura till SD.

Hur stort skadestånd kommer ni att kräva?

— Det vet jag inte än, men det kommer att bli kännbart för SD, säger Carina Lundgren.

Och om de inte betalar..?

— Fallet är solklart. De har gjort intrång och olovligen använt sig av vår logotyp. Betalar de inte, så går vi vidare till Kronofogden.

När JP får tag på Björn Runn, ordförande i SD Jönköping och vice ordförande i SD Jönköpings län, under kvällen vill han inte kommentera händelsen utan ber tidningen att återkomma under morgondagen.

SD