De flesta fallolyckorna sker i bostaden, men många inträffar även utomhus på exempel trottoarer eller cykelvägar. En väl anpassad infrastruktur, där äldre personer upplever säkerhet och känner sig trygga, underlättar utövandet av fysisk aktivitet, som i sin tur är skadeförebyggande.

Att minska risken för fallolyckor är viktigt, främst för att minska lidande men det är också viktigt av samhällsekonomiska skäl, står det i Socialstyrelsen rapport. Fallolyckor kostar samhället flera miljarder kronor per år.

Annons

Hela 90 procent av måttliga och mycket allvarliga skador som undersöktes på en akutmottagning i Sverige orsakades av en fallhändelse 2011.

Forskning visar att fallhändelsen i sig är den mest avgörande faktorn för fysisk skada. Därför visar studier att det effektivaste sättet att minska skador är att förebygga att äldre över huvud taget ramlar och slår sig.

Kan leda till rädsla

Fallhändelsen kan också leda till andra konsekvenser än omedelbar skada, till exempel rädsla för nya fall, som kan resultera i rörelserädsla och fysisk inaktivitet. Det i sin tur ökar risken för nya fall och skador. Därtill kommer risken för försvagning, nedsatt aptit, försämrad sömn och livskvalitet, enligt rapporten.

Flera studier har utvärderat insatser som syftar till att minska fallfrekvensen bland äldre personer. Äldreomsorgens kostnader som uppstår till följd av fallolyckor beräknas till minst 3,7 miljarder kronor för 2014. Det motsvarar drygt tre procent av samtliga kostnader för äldreomsorgen, enligt lägesrapporten 2017 som gäller vård och omsorg om äldre.