Ett medborgarförslag innebär att du har en fråga som du vill att kommunfullmäktige ska diskutera. Det kan egentligen röra vad som helst, så länge ditt förslag inte bryter mot svensk lag och så länge det inte rör en enskild person. Du kan alltså inte ansöka om pengar, bygglov eller liknande.

Får skicka in

Så gör du ett förslag

Du måste skriva ner ditt förslag, sedan ska du skriva under pappret samt förtydliga ditt na..

Så gör du ett förslag

Du måste skriva ner ditt förslag, sedan ska du skriva under pappret samt förtydliga ditt namn. Din adress och ditt telefonnummer måste finnas med.

En eller flera personer kan skriva på. Inga föreningar eller liknande.

Lämna sedan in.

Alla som är skrivna i kommunen får skicka medborgarförslag. Din ålder spelar ingen roll, utan alla är välkomna. Men man får räkna med en handläggningstid på ett år.

– Man behöver inte vara myndig för att skicka in, berättar Frida Wahlund, administrativ chef på Habo kommun.

Hon förklarar att ett år är riktlinjen för handläggningstiden. Tar det av någon anledning längre tid så kommer det att redovisas för kommunfullmäktige. Medborgarförslag som inte blivit handlagda lämnas över till Kommunfullmäktige två gånger om året.

Förväntat utslag

Annons

Vad förväntar man sig av den nya möjligheten, tänker ni er att många kommer höra av sig?

– Det är jättesvårt att säga hur många som kommer att utnyttja möjligheten, säger Frida Wahlund.

Än så länge har ingen utnyttjat möjligheten. Men vi är samtidigt inte så långt in på året. Det kommer att vara en försökstid då kommunen kommer prova att låta invånarna ha den här möjligheten. Försökstiden kommet att vara på två år, då kommunen helt enkelt vill testa för att se hur detta fungerar. Där efter kommer en utvärdering att göras 2017.

– Jag tror inte att det kommer tas bort om det är få som skriver, säger Frida Wahlund.

Så går det till

Du lämnar ditt förslag till Habo kommun, sedan kan kommunstyrelsen lägga över ditt ärende på en annan nämnd som får fatta ett beslut. Om någon annan tar över ärendet så får du veta det.

Om ditt förslag stannar hos kommunfullmäktige så kommer det att gå genom kommunstyrelsen och nämnder först. Där fattar man beslut om huruvida ditt ärende är möjligt att gå vidare med.

I slutändan så kommer du att få veta om ditt förslag lyfts i kommunfullmäktige eller inte.