Den senaste veckan har tre bussar med flyktingar kommit till Jönköping med omnejd. I dag finns runt 430 inskrivna på de fyra ankomstboendena, inklusive ensamkommande. Man räknar också med att 550 personer har flyttat till släktingar eller familj. Införandet av gränskontroller har påverkat inflödet de senaste veckorna i Jönköping.

— Det betyder inte att det blir lugnt, vi har väldigt många asylsökande och långa handläggningstider som är jobbiga för de här människorna. Det är trångbott på boendena och alla ska ha tak över huvudet, konstaterar Liselotte Ingesson Politis, enhetschef på Migrationsverkets mottagningsenhet.

Nu letar man efter fler boenden och inväntar olika anbud. Migrationsverket vill i detta fall också se en större spridning över länet.

— Nu kommer det några bussar i veckan, till skillnad från i december då det kom flera varje dag. Till Sverige har det kommit under 1 500 asylsökande de senaste sju dagarna, och det kunde vi ta emot under en dag tidigare, säger Liselotte Ingesson Politis.

Annons

Nu väntar nästa steg - att slussa flyktingarna vidare från ankomstboende till andra typer av boenden. Men bristen på bostäder gör att även många som redan har uppehållstillstånd bor på förläggningarna.

— Situationen är en jätteutmaning för oss. Det är också många saker vi inte styr över, inflödet i Europa, politiska beslut och att det på lång sikt måste byggas nya lägenheter.

— Men vi har känt stödet i hela länet från alla samarbetsparter som gjort ett otroligt jobb. Vi skulle aldrig klara oss utan deras hjälp, säger Liselotte Ingesson Politis.

Under 2015 tog Jönköping emot 338 ensamkommande asylsökande barn, jämfört med 52 2014. Bara i oktober kom 76 oanmälda och direktinresta barn, och 49 av dem slussades vidare till anvisade flyktingboenden. Förutom 752 flyktingar som kommit till ankomstboenden under 2015, och 575 till eget boende, har ytterligare 354 personer exempelvis hamnat i familjehem eller vistats på sjukhus.

Gunilla Roman, sektionschef för kommunens invandrar- och flyktingsektion, konstaterar att Jönköping under åren tagit emot en stor del flyktingar som själva ordnat eget boende hos familj eller släktingar.

— Det är alarmerande att vi inte har några bostäder till rimliga priser för de här människorna.