Att våra sjöar och vattendrag ligger så centralt i Jönköping är unikt. Våra tre sjöar är olika i sig och gör att vi alla kan trivas med dem på olika sätt. Rocksjön med sin djungelliknande omgivning är ett vackert och mystiskt besöksmål för naturälskare. I Vättern, en oslipad diamant, bör utgångspunkten vara på båtlivet och logistiken inklusive transporter för att förstärka vår kommuns attraktivitet och tillgänglighet. Munksjön är den tredje av våra tre citysjöar. Här är det liv och rörelse utmed sjön.

Ett stort utbud av restauranger, kaféer och affärer lockar människor hit. Runt Munksjön råder storstadens puls och attraktivitet. Munksjön bör vara en aktivitetssjö. För att få en helhet i vårt sjösystem bör man ta ett samlat grepp som ser till alla våra sjöars och vattendrags potential.

Kent Ly (M)

Relaterat: Så ska busåkandet försvinna från Munksjön
Relaterat: Kommunen vill ha max tolv knop på Munksjön