Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel behöver kontrollera sitt blod för att ha rätt medicindos. Under en period har två olika vätskor stått intill varandra på laboratoriet, trots att de ska förvaras åtskilda. Det ena är för blodprovet och det andra är ett konserveringsmedel som främst används för urinprov.

Slutade ta medicin

Hur och varför vätskorna hamnat fel framgår inte av sjukvårdens Lex Maria-anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men det står att fel lösning har använts vid några tillfällen under några månaders tid.

Tre patienter uppges ha utsatts för risk att få en blodpropp eller stroke då det felaktiga provsvaret visade på hög risk för blödningar och de slutade ta sin blodförtunnande medicin.

Patient klagade

Misstaget med att lösningar blandades ihop och stod intill varandra upptäcktes då en patient klagade över att behöva ta om prov så ofta. Personal upptäckte felplaceringen och särskilda tester visade att den felaktiga lösningen gav samma höga men fel värde. Därmed kunde också patienterna spåras och kunde återuppta rätt medicinering.

Enligt sjukvården har man gått igenom rutinerna för hur lösningarna ska märkas och förvaras. Ingen av de spårade patienterna drabbades av någon allvarlig skada, enligt anmälan.