Trycket på bostäderna i det helt nya området Hovslätts ängar har varit stort. Totalt ska det bli drygt 100 bostäder, en blandning av villor, kedjehus och flerbostadshus.

Men bygget är långt ifrån det enda som är planerat i trakten, i både Norrahammar, Taberg och Månsarp är processen igång för att bygga nytt. Och i Hovslätt är det grönt ljus för ytterligare 45 nya lägenheter, fördelat på tre hus, vid Ravinvägen.

Fler längst i söder

I Månsarp, mellan Ängsforsvägen och Hustomtevägen, ska det precis som på Hovslätts ängar bli både villor, radhus och flerbostadshus. Tanken är att detaljplanen för de 65 bostäderna ska vinna laga kraft nu i vinter.

Det har inte kommit lika långt för de planerade lägenheterna i Norrahammar. Stadsbyggnadsnämnden har lämnat ett positivt planbesked för byggnation av runt 50 lägenheter på fastigheten Flahult 2:238, mellan Georgslid och Skogskyrkogården, men man räknar med 18 månader för att ta fram detaljplanen.

Det nya bostadsområdet i Taberg, mellan Norrgölen och Tahesjön, ska även det bestå av blandad bebyggelse. Totalt blir det runt 130 bostäder. Kommunen planerar även att bygga en lekpark i området.

Många barn

Annons

De nya bostäderna kommer att ytterligare öka trycket på förskoleplatser i Tabergsdalen, där det redan tidigare finns ett skriande behov.

— Just nu är det ju helt knökfullt i systemet i Hovslätt, säger Martin Höglund, planeringsstrateg på utbildningsförvaltningen.

Vid alla de nya bostadsområdena finns det planer för att bygga fler förskoleavdelningar, men det är en eftersläpning i systemet. De planerade nya förskoleplatserna kommer inte att finnas när husen står klara.

— Vi håller på och tittar på om man kan göra tillfälliga lösningar för behovet finns ju nu.

Lägger ner

På Hovslätts ängar är det klart med en tomt till den nya förskolan, som ska inrymma runt 120 barn. Runt 45 barn kommer att flyttas dit från Hagens förskola, som ska bli mindre.

— Vi sitter i ett skede där vi har väldigt ont om lokaler, men på sikt är det tänkt att den ska försvinna.

I Taberg ska det bli drygt 30 nya förskoleplatser och i ungefär lika många till i Månsarp. Idag går en del av barnen i Månsarp på förskolan i Taberg eller Norrahammar.

— Då tar vi hem de barnen. Barn ska ju gå i förskola där de bor, säger Martin Höglund.