Jönköping

För mycket värme kan bli väldigt skadligt för fladdermössen.
Foto: Robert Eriksson

– Man vet inte säkert varför men en studie, som gjordes 2014, i gruvor runt om i Europa visar det att som det ser ut i Taberg ser det också ut i Europa, säger Sabine Lind, biolog på Jönköpings kommun.

- Gruvan är gynnsam för fladdermusen. Den är stängd hela vintern, har en bra temperatur och de störs då inte av människor och andra djur.

Beroende på vilken art det är kan fladdermusen vara mer eller mindre köldtålig. På senare år har de mindre köldtåliga ökat i antal i Tabergsgruvan och de köldtåliga minskat. Detta kan ha en koppling till klimatet. Just i Tabergsgruvan finns det platser för båda sorterna.

Fladdermusen brunlångöra har det ena örat är utfällt, de har alltså väldigt långa öron. I vanliga fall viker de in sina långa öron under vingarna under dvalan för att inte förfrysa sina öron.
Foto: Sabine Lind

- Det finns en plats för alla, säger Sabine Lind.

Även den hotade arten fransfladdermusen har ökat i antal vilket är positivt då det visar att den håller på att återhämta sig menar Lind. Dock är det svårt att dra slutsatser bara på en mätning.

Mätningar under en längre tid har visat att vintern i området runt Taberg blivit något kortare och med en högre medeltemperatur. Detta gör att fladdermusens barn bland annat kan födas för tidigt. Risken för att det inte finns någon föda ökar då.

- I Portugal hade man hittat enstaka ungar som var alldeles för tidigt födda. Det innebär att de inte får någon mat. Detta kan leda till att de svälter ihjäl, säger Sabine Lind.