Fladdermusspaning i Tabergsgruvan, en så kallad Batnight, är en populär aktivitet för många fladdermusintresserade.

Och efter den årliga kollen i gruvan kan man konstatera att det är fortsatt goda resultat med sex olika arter varav en av dem är rödlistad, Fransfladdermusen.

Den fina siffran på 446 inräknade fladdermöss når dock inte upp till förra årets 470 individer, som är det högsta antalet sedan starten av inventeringarna 1980, men årets koll visar med tydlighet att fladdermössen trivs i Tabergsgruvans kalla, fuktiga och mörka inre.

Tre inventerare deltog på årets fladdermusinventering i Tabergsgruvan. De hittade flera häftiga klungor med fladdermöss där den största klungan var med 22 individer av arten Brandts/mustaschfladdermus.

Det totala antalet av släktet Myotis har minskat något, men inom Myotisarna har arterna brandtii (Taigafladdermus) och Mystacinus (Mustaschfladdermus) ökat samtidigt som Nattereri (Frans) och Daubentonii (Vatten) gått ner något i antal. Brunlångöran (P. auritus) har stadigt ökat medan Nordfladdermus (E. nilssonii) ligger på samma nivå ungefär, skriver kommunen på sin hemsida.