— Vi flyttar all verksamhet till Jönköping och ska nu gå in i de fackliga förhandlingarna med personalen. Det är vår avsikt att flytta under 2017.

Det säger Tony Grahn som är personalchef i Sverige för Fläkt Woods AB.

Bolagets historia

Fläkt Woods ab tillhör den stora Fläkt Group-koncernen som finns i Europa, Asien och USA. Inriktningen är inomhusklimat- och brandsäkerhetslösningar.

Det var i Jönköping som Fläkt grundades 1918 - Woods bildades i Colchester, Storbritannien, några år tidigare. 2002 bildade de gemensamt Fläkt Woods Group.

Inte Järna

I Enköping har utveckling och tillverkning av bostadsventilation skett och denna del av verksamheten ska alltså flyttas till Jönköping.

Annons

Utveckling och produktion av cirkulära kanaler och spjäll som är baserad i Järna påverkas inte av fabriksnedläggningen i Enköping.

Strategiskt beslut

Centraliseringen av delar av Fläkt Woods verksamhet har inte att göra med dåliga siffror i Enköping, fortsätter Tony Grahn.

— Det här är huvudsakligen ett strategiskt beslut, säger han.

— Det har inte att göra med att det går dåligt i Enköping, de levererar goda resultat, men på längre sikt är det bättre att etablera sig i Jönköping. Det är ett tufft och svårt beslut, men nödvändigt för den långsiktiga konkurrensförmågan.

Nya jobb

I dag har Fläkt Woods, enligt sin hemsida, 600 anställda i Jönköping. Eftersom de fackliga förhandlingarna för de 32 varslade tillsvidareanställa i Enköping pågår är det ovisst om flytten kommer att innebära nya arbetstillfällen i Jönköping, men det är troligt.

— Vi är inte blåögda, om några flyttar med så är vi glada för det, konstaterar Tony Grahn.

I Aneby

Fläkt Woods AB har tidigare haft verksamhet även i Aneby. Men under 2016 stängdes denna fabrik igen.

Fondbolaget Triton tog över Fläkt Woods Group under hösten 2016.