För något år sedan var det osäkert om kommundelsråden skulle vara kvar. För de som är aktiva i råden ses det som en viktig del i den lokala demokratin.

Fakta: Kommundelsråd

Jönköpings kommun har 10 kommundelsråd.

Kommundelsrådens uppgift är att lyfta fram de lokala f..

Fakta: Kommundelsråd

Jönköpings kommun har 10 kommundelsråd.

Kommundelsrådens uppgift är att lyfta fram de lokala frågorna, föra fram önskemål från invånarna. Ledamöterna ska vara bosatta inom området. De väljs partivis mot bakgrund av valresultatet inom området.

Källa: Jönköpings kommun.

– Huskvarna är en så stor stadsdel. Här måste vi vara kvar, säger Ulf Isaksson (S).

Han är ordförande i kommundelsrådet i Huskvarna och han ser det politiska rådet som ett viktigt komplement till Huskvarna Javisst, som driver förenings- och näringslivsfrågor.

Åt samma håll

Även om ledamöterna representerar olika partier så brukar det råda samstämmighet. Ulf Isaksson framhåller att de har ett gott samarbete. Frågan om att göra om detaljplanen för Maden så att det ska kunna byggas bostäder där är väldigt viktig, liksom trafiklösningen vid Junexhuset.

– Sedan är det viktigt med näringslivsetableringar. Frågan är var vi ska lägga företag i Huskvarna. Vi har bara uppe på berget och Bråneryd att växa på, säger Ulf Isaksson.

Han vill se en blandning av bostäder, serviceställen och arbetsplatser.

Christer Dahlberg (M), andre vice ordförande, framhåller även han Maden som en viktig framtidsfråga.

– Det är en prioriterad fråga för Moderaterna. Det andra är att det blir en ny byggnad vid sporthallen, säger Christer Dahlberg.

Idrottsfrågor

Det är framför allt Huskvarna gymnastikförening som har ett stort behov av bättre lokaler.

– Där finns det ett förslag men tyvärr, det tar tid. Det är vi angelägna om att det kommer att genomföras.

Han nämner även kollektivtrafiken kring Fagerslätt och Stensholm och gång- och cykelbanor i samma område.

Även för Tenhults del är det bostäder som efterfrågas. Erik Lagärde (KD) är förste vice ordförande i Tenhults kommundelsråd och förutom bostadsfrågan så nämner han att det krävs en lösning för Tenhults IF, han hoppas att klubben ska komma överens med kommunen så att framtiden för Kabevallen och lokalerna där ska kunna säkras.

Äldreomsorg

För kommundelsrådet Gränna- Visingsö del gäller bland annat fortsatt arbete för att få i stånd ett allaktivitetshus.

– Vi hoppas kunna slutföra planen om ett allaktivitetshus, det ligger högst på agendan, sen kommer vi jobba för ett seniorboende säger Inger Krantz (M), ordförande kommundelsrådet Gränna-Visingsö.