ett informationsmöte i mars vände sig Familjehemsresursen i Jönköpings län till allmänheten för att få fler familjehem och kontaktfamiljer i Habo kommun.

De sökte "vanliga familjer" som kan erbjuda en varm och trygg miljö för utsatta barn och ungdomar i åldrarna 0- 18 år.

— Det är jättebra när vi är ute och syns, men det ger inte alltid direkta resultat. Några stycken har hört av sig som vi har kontakt med, men det finns alltid ett behov av fler familjehem, säger Anna Lager på Familjehemsresursen i Jönköpings län, som arbetar med att rekrytera familjer i hela länet.

Sökandet efter familjehem och kontaktfamiljer i Habo kommun fortsätter.

— Det är fortsatt svårt att rekrytera. Jag har jobbat med det här i 30 år och det har alltid varit svårt, säger Birgitta Ågren-Berglund, avdelningschef för Individ- och familjeomsorgen på Habo kommun.

En kontaktfamilj träffar ett barn en gång i månaden eller var tredje vecka. Ett familjehem har någon boende hos sig under en längre period.

Annons

— Det är ett stort beslut att ta in ett barn. Många har egna barn och kanske ett heltidsjobb. Vi annonserar ganska ofta, men får ganska få svar, säger Birgitta Ågren-Berglund.

Dyra konsulenter

Ett annat problem är att många familjehem söker sig till privata företag som i sin tur säljer tjänsten till kommunen.

— Det finns en uppsjö av konsulentstödda verksamheter som rekryterar familjehem.

Genom dessa företag kostar ett familjehem ungefär 2000 kronor per dygn. Det kan jämföras med kommunens egna familjehem som kostar 10-19 000 kronor per månad.

— Det är en jättestor skillnad. Det blir en mycket högre kostnad, men inte bättre kvalitet. En anledning till att vi arbetar med den länsgemensamma rekryteringen är att minska vårt behov av konsulentstödda familjehem, säger Birgitta Ågren-Berglund.

Större kommuner, som Jönköping, har andra möjligheter att på egen hand värva kontaktpersoner och -familjer.

— Det är alltid svårt för den lilla kommunen som inte har samma resurser att rekrytera.

Familjehemsresursen i Jönköpings län kommer tillbaka till Habo kommun för en ny informationsträff på Kräftlördagen den 2 september.