Det är femte året i rad som flygplatsen redovisar ett plus i passagerarstatistiken.

Den stora orsaken till det positiva resultatet anses komma från utrikestrafiken och Frankfurtlinjen som totalt ökade med 17 procent. Linjen överträffade den till år 2016 bästa månaden hela sex gånger under året, med bland annat ”all time high” i oktober månad.

Annons

I november var den totala passagerarsiffran den högsta sedan november 2005. Även inrikestrafiken, bestående av avgångar till Stockholm och Karlstad ökade under året.

— Det är fantastiskt glädjande att vi återigen kan blicka tillbaka på ett framgångsrikt år för flygplatsen. Särskilt anmärkningsvärt är att antalet resenärer ökade trots förlusten av en hel charterserie till Turkiet den gångna sommaren, säger Henrik Älverdal, marknadschef på Jönköping Airport.

Inresandet ökar

Det är inte bara charter och reguljärflyg som trafikerar flygplatsen. I somras kunde man för elfte året välkomna inresande charterresenärer från flertalet europeiska länder via Tyskland och Düsseldorf. För en tredjedel av flygplatsens omsättning står fraktverksamheten. Där ligger man kvar på samma nivå som föregående år enligt pressmeddelandet.

— Nu ser vi med tillförsikt fram emot 2018 som vi tror kommer bli fortsatt uppåtgående. Det blir till exempel en ökning på Cypern, genom en gemensam satsning av charterarrangörerna TUI och Ving, säger Henrik Älverdal.