40-50 procent av alla barn med Downs syndrom föds med någon form av hjärtfel som vanligen kan opereras, enligt Vårdguiden. En ny rapport av Socialstyrelsens visar att allt fler barn med potentiellt livshotande hjärtfel överlever sin ettårsdag. Överlevnaden bland barn som föds med enkammarhjärtan har tillexempel ökat från 58 procent 1999-2006 till 74 procent bland barn födda mellan åren 2007 och 2014.

Fakta: Statistiken

I Jönköpings län:

1999-2004: Föddes 16 barn med Downs syndrom, 7 foster abor..

Fakta: Statistiken

I Jönköpings län:

1999-2004: Föddes 16 barn med Downs syndrom, 7 foster aborterades.

2005-2009: Föddes 24 barn med Downs syndrom, 12 foster aborterades.

2010-2014: föddes 20 barn med Downs syndrom, 23 foster aborterades.

Antalet: aborterade foster med Downs syndrom kan vara underrapporterat i Jönköpings län.

Det rapporterade antalet: födda barn med Downs syndrom t.o.m. 2012 är sannolikt för lågt, då Socialstyrelsens statistik nu kombineras från fler register.

Källa: Socialstyrelsen och Svenska Downföreningen

Mellan 100 och 200 barn föds med Downs syndrom varje år i Sverige. Mellan 1999 och 2014 har antalet varit relativt konstant. Detta trots att kvinnorna i Sverige blir allt äldre när de föder barn och att sannolikheten för att få ett barn med Downs syndrom ökar med mammans ålder.

Anledningen är att allt fler graviditeter avbryts efter att fosterdiagnostik har visat på en kromosomavvikelse eller en allvarlig fosterskada, enligt Socialstyrelsen. I Jönköpings län var antalet aborterade foster det tredubbla 2010-2014 jämfört med perioden 1999-2004.

Drastisk minskning

Antalet barn som föds med Downs syndrom har minskat drastiskt och om utvecklingen fortsätter föds det inte längre några barn med Downs syndrom år 2030, enligt en artikel i Danmarks radio (DR).

— Det är naturligtvis en skrämmande utveckling. Jag tror att samhället skulle förlora på om alla blev likadana. Alla berikar vi samhället på olika sätt, säger Mickan Lüning, samordnare för fosterdiagnostikfrågor på Svenska Downföreningen.

Hon poängterar att den här utvecklingen inte har setts i Sverige.

— 2014 föddes 183 barn i Sverige som har Downs syndrom. Det är den högsta rapporterade siffran på 2000-talet. Vi kan inte dra några slutsatser av det, men det har uppenbarligen inte minskat.