Läs mer: Kommunen slutar använda ordet byggherre

Det så kallade nyttoparkeringstillståndet utvidgas till att omfatta fler yrkesgrupper.

Tillståndet har tidigare riktat sig till hantverkare i kommunen som har fordon med mycket verktyg, exempelvis rörmokare och elektriker.

Mot en avgift på 3 800 kronor per år får yrkesgrupperna parkera på avgiftsbelagda parkeringar.

Tillståndet har omfattat traditionellt manliga hantverksgrupper, nu blir det ändring på det.

Efter beslut i kommunfullmäktige under torsdagen, kommer anvisningarna att ändras så att även yrkesgrupper inom städverksamhet och delar av hemsjukvården kan söka nyttoparkeringstillstånd.