Almis undersökning av kvinnors styrelserepresentation i små och medelstora företag, mellan åren 2013 och 2018, visar bland annat att kvinnor tar fyra av tio nytillkomna styrelseposter i Jönköpings län (43 procent).

— Det kan vara ett tecken på ett trendbrott att man vid nytillsättningar tillsätter fler kvinnor och det är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv, säger Carl Nyström, vd Almi Jönköping, i ett pressmeddelande.

— Men det är trots det fortfarande trögrörligt i många företag och branscher.

LÄS MER: De har utsett Sveriges mest jämställda börsbolag

LÄS MER: Kvinnor i minoritet i åtta av tio styrelser

Inom vården

Totalt, i länet, under de senaste fem åren, har andelen kvinnor i bolagsstyrelser ökat med 21 procent - att jämföra med rikssnittet på 25 procent.

Annons

Detta innebär att andelen kvinnor som är styrelseledamot i länet i dag är 15 procent, motsvarande siffra nationellt är 19 procent.

Flest kvinnor på styrelseposter finns i bolag inom vård och utbildning och lägst inom industri och tillverkning samt handel, reparation och transport.

LÄS MER: Jönköping mest ojämställda på ledarplats

LÄS MER: Fler som heter Mikael än kvinnor i styrelsen

Få vd-poster

Almis undersökning har gjorts med bolag som har minst fem miljoner i omsättning och eller minst fem anställda. 2018 finns det 103 017 bolag i denna storlek registrerade i Sverige.

Av dem har 53 739 bolag minst två ordinarie ledamöter i styrelsen. Dessa cirka 54 000 bolag omsätter sammantaget 667 miljarder kronor - kvinnor är med och beslutar över 363 av dessa miljarder.

Andelen kvinnor på vd-poster har under fem år gått från 10 till 12 procent nationellt sett och i Jönköpings län från sex till sju procent.

LÄS MER: Eva Skogeryd ”Jag har försökt göra skillnad under det här året”

LÄS MER: Så gjorde Ikea för att locka fler kvinnor