Områdesgrupperna tycker att det fungerar väldigt bra med områdespoliserna, men har fått indikationer på att antalet poliser ska minska. Därför skickade man en skrivelse till bland annat polisområdeschefen Johan Norrman och rikspolischefen Dan Eliasson. Men Johan Norrman säger att områdespoliserna i länet kommer att finnas kvar och över tid även kan bli fler.

– De är garanter för vårt långsiktiga, brottsförebyggande arbete, genom lokalkännedom och personkännedom, säger Johan Norrman.

Han tycker att områdesgruppernas skrivelse bekräftar bilden han har av områdespoliserna, att de är värdefulla, engagerade och gör ett bra arbete.

Rosemarie Segersson, ordförande i Öxnehagas områdesgrupp, säger att områdespolisernas goda kontakt med ungdomar på Öxnehaga har minskat polisens akuta ingripanden mot vissa av dem. Hon framhåller ett lyckat exempel där räddningstjänsten i somras spelade fotboll med ungdomar på Puls Arena på Öxnehaga.

– Då skapar man relationer och det blir inte skarpa lägen mellan grupperna. Man kastar inte sten på en brandbil där det sitter någon som man känner.

Johan Norrman har tidigare sagt i JP att läget är ansträngt inom polisen.

– Det är det fortfarande och vi måste prioritera vår verksamhet hela tiden.

– Även om områdespolisens arbete är viktigt måste vi kunna fördela våra resurser för att hantera bland annat ordningslägen, högriskmatcher och särskilda händelser.

Annons

Poliser kan även kommenderas till exempelvis regioncentralen i Linköping, men då rör det sig om tillfälliga insatser, intygar Johan Norrman.

– Det finns inga planer på att dra ned eller ta bort våra områdespoliser, säger han.

Johan Norrman framhåller att rikspolischefen har som mål att anställda ytterligare 1 500 poliser (till år 2020) och att regeringen äskar om ytterligare polisresurser i vårbudgeten.

– Men det är en framkörningsperiod, så det tar några år innan vi kan få se fler poliser som jobbar närmast medborgarna. Sedan kommer det inte 3 000 nya poliser till Jönköpings län, utan vi får se hur resurserna kommer att fördelas.

Rosemarie Segersson säger att det finns ungdomar som inte sköter sig på Öxnehaga, men att det finns på alla områden.

– Är du här en dag så är det lugnt. Det vi pratar om händer efter klockan 17.00 när inga vuxna rör sig i centrum. Ungdomarna lämnas åt sig själva och då stökar de till det.

Hon tycker inte att det är något stort problem och att det ofta är samma ungdomar det handlar om. Hon uppskattar att de är mellan cirka 13 och 25 år.

– När det händer något får de med sig en svans från andra områden. Sedan drar de vidare till något annat område och då blir det lugnt här ett tag.

– Vi försöker jobba bort den svansen, men då gäller det att ungdomarna har något att göra och inte hakar på dem som verkar lite häftiga.