På de flesta fronter var det mer av allt i årets kyrkoval. I såväl Skillingaryds församling som i Byarums pastorat fick alla partigrupperingar fler röster. Trenden är liknande i hela landet, med cirka fem procent fler röstande än för fyra år sedan.

— En förklaring till det kan vara att det har mobiliserats mot Sverigedemokraterna på såväl riksnivå som lokalt. Det kan vara förklaringen till att många har valt att rösta den här gången, säger kyrkoherde Klas Svensson i Skillingaryds församling.

I Byarums pastorat gick Kyrkans väl i Byarums pastorat från 61,99 procent av rösterna 2013 till 62,86, samtidigt som Socialdemokraterna minskade i motsvarande grad. Effekten av detta blev att S förlorade ett av de 25 mandaten och nu har 9.

Annons

Bättre gick det i Skillingaryds församling, där S gick från 22,20 procent av rösterna till 24,20. Det innebar samtidigt att man gick från 6 till 4 mandat. Förklaringen till denna otacksamma utgång ligger i att antalet mandat, totalt, har ändrats från 25 till 17. Det innebär också att S har fått ett marginellt mindre inflytande. Från 24 procent av mandaten till 23,5.

— Vi har, efter en diskussion i kyrkofullmäktige, gjort en anpassning till församlingens storlek. Vi borde ha gjort det redan i förra mandatperioden, men hann inte, berättar Klas Svensson.

Tanken med minskningen är att få en mer lättadministrerad församling, där de som är med har ett större intresse för de kyrkliga frågorna.

Märker du som kyrkoherde av några politiska skiljelinjer?

— Nej, jag ser ingen skillnad mellan de som är socialdemokrater och de som har någon annan tillhörighet.

Läs även: ”Val till kyrkan är något förlegat”

Vi räknar med att återkomma med vilka som kommit in på de olika mandaten när alla personröster har räknats. Vilket kan ta upp till tre veckor.