Efter att i två dagar ha försökt nå ordförande för Sydved styrelse, kommer JP i kontakt med Sydveds informationschef.

Hur tänker du kring att ni har en styrelse där det finns fler personer som heter Mikael än vad det finns kvinnor?

— Va? Är det så? Det har jag inte ens reflekterat över. Att de heter Mikael är en slump, det kan man inte säga något annat om, Daniel Fellenius, informationschef på Sydved.

Det är delägarna Ahlström-Munksjö och Stora Enso Skog som är ansvariga för styrelseuppsättningen, inte Sydved, berättar Daniel Fellenius. Uppsättningen utgår från en given struktur, där ledamöterna väljs ut utifrån sina befattningar.

De med högst befattningar i de båda bolagen är de som hamnar i styrelsen för Sydved.

— Men även om det är en slump, så förstår jag vad du menar. Jag tror själv på att styrelser mår bra av fler jämlika sammansättningar.

Är det inte konstigt att alla med höga befattningar ändå är män?

Annons

— Det är jättesvårt att svara på. Skogsbranschen har historiskt varit en manligt dominerad bransch. Många av ledamöterna kommer från skogsindustrin. Däremot har jag sett en stor förändring de senaste 15 åren i ledande positioner på skogsföretag. Stora Enso har själva haft en kvinnlig vd. Men utvecklingen går långsamt.

Branschproblem

Daniel Fellenius ser ojämnställdhet som ett problem i skogsbranschen

— Vi önskar att fler kvinnor jobbade på Sydved. Vi föredrar hellre kvinnliga sökande till våra tjänster, om de uppfyller kompetenskraven. Men tyvärr söker sig fler män till oss.

På Sydveds huvudkontor, där Daniel Fellenius själv är stationerad, finns runt 30 medarbetare. Där är könsfördelningen jämn.

— Men så ser det inte ut på andra tjänster i företaget. Där är det överhängande fler män än kvinnor. I vår ledningsgrupp är det en kvinna, och sex män. Våra två styrelserepresentanter är också män. Jag skulle inte säga att det är jättetråkigt att det är så, men det är alltid önskvärt med mer jämn könsfördelning.

Inte "kvinnor kan"

I Sydveds jämställdhetspolicy står det att av de 120 tillsvidareanställda som finns på företaget är 104 stycken män. Samtidigt är 40 procent av Sveriges skogsägare kvinnor.

— Då tänker man att fler egentligen borde dras till branschen, säger Daniel Fellenius.

Varför gör de inte det, tror du?

— Jag vet inte. Men jag tror inte på att kommunicera Sydved som mer "kvinnligt". Lösningen ligger inte i att göra mässor som på 80-talet med "kvinnor kan". Fokuset ligger på kompetens och kunskap, oberoende kön. Vi vill vara könsneutrala i vår kommunikation. Jag tror inte man har ett speciellt intresse bara för att man är kvinna. Man ska inte könsdifferentiera dialogen.

Jämställd styrelse

I Husqvarna, som är det bolag i Jönköping med störst omsättning, sitter det fem kvinnor och fem män i styrelsen. JP försökte genom Husqvarnas pressjour få svar på hur de byggt upp sin styrelse. Svaret kommer på mejl.

"Husqvarnas styrelse består av åtta ledamöter valda av årsstämman. Därtill utser arbetstagarorganisationerna två representanter med två suppleanter. Vi har därmed fem kvinnliga och fem manliga styrelsemedlemmar totalt. De två arbetstagarsuppleanterna kliver in när de ordinarie arbetstagarledamöterna inte kan närvara.

Styrelseledamöterna har en bred kompetens och erfarenhet från bland annat industriellt företagande, finansiellt kunnande, försäljning och marknadsföring av konsumentvaror samt bred kunskap om dagligvaruhandel och tillverkning.", skriver Åsa Larsson som är pressjour.