De södra och västra delarna av Vättern anses vara riskområden för att smittas av den fästingburna sjukdomen TBE, och då framförallt trakterna kring Habo-Brandstorp och Bunn-Ören. På Mullsjö vårdcentral har man märkt av att allt fler patienter nu väljer att vaccinera sig. 2016 gavs 85 doser TBE-vaccin under juni och juli. I år gavs under samma period 111 doser.

Så skyddar du dig mot fästingar

Fästingar trivs i gräs och buskar, särskilt där det är fuktigt. Det går att minska risken at..

Så skyddar du dig mot fästingar

Fästingar trivs i gräs och buskar, särskilt där det är fuktigt. Det går att minska risken att bli biten av en fästing genom att:

Använda stövlar och långbyxor, med byxbenen nedstoppade innanför stövelskaften, samt en skjorta som är nedstoppad innanför byxlinningen.

Kontrollera kläderna regelbundet och borsta bort eventuella fästingar. Fästingar syns lättast på ljusa kläder.

Inspektera hela kroppen varje dag efter vistelse i fästingområde. Fästingarna sitter ofta på huvudet, speciellt vid öronen och i hårfästet.

Källa: Folkhälsomyndigheten

— Det är spritt på alla åldrar och det är många föräldrar som kommer hit och vill vaccinera sina barn också, säger Lise-Lotthe Hedström, verksamhetschef på Mullsjö Vårdcentral.

Allt fler smittas

Annons

TBE är en virussjukdom som överförs till människan via fästingar. De flesta som smittas får lindriga besvär med feber och huvudvärk och blir friska efter några dagar men upp till en tredjedel drabbas av hjärninflammation eller hjärnhinneinflammation. Förra året insjuknade totalt 238 personer i Sverige och kurvan visar en tydligt ökande trend under de senaste tre decennierna. I Jönköpings län har två fall av TBE anmälts hittills i år, varav den ena smittades utomlands. 2016 rapporterades tre fall och 2015, två fall.

— Vi har inga stora siffror i vårt län om man jämför med till exempel Stockholm och andra utsatta delar men det finns en risk att smittas och man ska vara försiktig, säger Ing-Marie Einemo, smittskyddssjuksköterska på Region Jönköpings län.

Ökad medvetenhet

Trots få insjuknade personer så märks en ökning av antal givna vaccinationsdoser tydligt även i länet. Från den första januari till den första augusti 2016 gavs 5019 doser TBE-vaccin i Jönköpings län. För samma period i år är siffran 6830 doser, det vill säga en ökning på drygt 1800 stycken.

— Jag tror det beror på en ökad medvetenhet. Sjukdomen är medialt mer uppmärksammad idag jämfört med förr och många känner oro för att vara ute i skog och mark om man inte har skydd, säger Ing-Marie Einemo.