Arbetet med att byta vatten- och avloppsledningar på söder, som har pågått under flera veckor, har gjort att flera gator nu är i behov av asfaltering.

Gatorna som ska asfalteras

Vegagatan (start 2 augusti)

Sjögatan (start 2 augusti)

Scheelegatan (start 2 augusti)

Berzeligatan (..

Gatorna som ska asfalteras

Vegagatan (start 2 augusti)

Sjögatan (start 2 augusti)

Scheelegatan (start 2 augusti)

Berzeligatan (start 2 augusti)

Brahegatan (start 7 augusti)

På Vegagatan, Sjögatan, Scheelegatan och Berzeligatan kommer befintlig asfalt att först grävas bort, ett arbete som inleds under onsdagen den 2 augusti.

Måndagen och tisdagen 7-8 augusti utförs arbete på Brahegatan, där ett nytt toppskikt med asfals ska läggas.

Ingen parkering under arbetet

Under tiden arbetet pågår kommer inga bilar att kunna stå parkerade utmed de aktuella gatorna.

– Du som har boendeparkering hänvisas till Bäckalyckan eller till anvisade platser vid ”Munksjöpannan” på västra sidan om Barnarpsgatan, skriver Jönköpings kommun på sin hemsida.

Arbetet med asfalteringen beräknas vara färdigt i slutet av vecka 32.