Under kvällens sammanträde ska politikerna fatta beslut om kommunen ska gå i borgen med 18,5 miljoner kronor för Mullsjö Omsorgsbostäder. Detta inför en renovering och utbyggnad av demensboendet Björkgården. Det finns sedan tidigare ett förslag om att bygga ut Björkgården med åtta platser, vilket politikerna får ta ställning till i samband med frågan om borgensåtagande. Tanken är då att flytta över åtta demensplatser från äldreboendet Margaretas Park till Björkgården.

Vill sänka hastighet

Livechatt från fullmäktige

Kommunfullmäktige börjar 18.30 och Jönköpings-Posten livechattar från sammanträdet.

Livechatt från fullmäktige

Kommunfullmäktige börjar 18.30 och Jönköpings-Posten livechattar från sammanträdet.

Fullmäktige ska också ta ställning till ett medborgarförslag på en cykel- och gångbana mellan Mullsjö och Furusjö. Efter att frågan behandlats av tjänstemän och utskott konstateras att ett sådant projekt involverar både Habo kommun och Trafikverket. Dessutom behöver delar av fastigheter tas i anspråk för att få plats med gång- och cykelvägen.

— Det blir för stort, säger Linda Danielsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Annons

Kommunstyrelsen föreslår istället att kommunen tar kontakt med Trafikverket för att sänka hastigheten till 60 kilometer i timmen till och med infarten till Liabäcks gård.

Ingen hundrastgård

Även ett annat medborgarförslag ska upp för beslut. Förslaget handlar om att anlägga en hundrastgård i Mullsjö. De tjänstemän som utrett ärendet räknar med att anläggningskostnaden landar på 95 000 kronor och att det sedan blir en driftskostnad på 35 000 kronor per år för rastgården. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att säga nej men Eva Götbrink (MP) reserverade sig.

— Vi tycker att det är viktigt med mötesplatser och här har vi en grupp som verkligen vill ha ett ställe där man kan träffas, säger hon.

— För tillfället är inte det här en prioriterad investering, med tanke på den miljö vi har runt omkring Mullsjö, säger Linda Danielsson (S).

Under kvällen ska politikerna också besluta om en ny detaljplan för Järnvägsgatan 7, där tio lägenheter ska byggas i ett flerbostadshus. Det gemensamma avfallsbolaget med Jönköping och Habo ska godkännas och det är också flera motioner som ska besvaras.