Försäkringsbolaget Folksam har analyserat alla inrapporterade skador hos barn som skett i samband med en cykelolycka mellan 2014 och 2016. Studien visar att de flesta cykelolyckorna sker till och från skolan. En fjärdedel av olyckorna uppges bero på brister i drift och underhåll.

Kommuner borde ta ett större ansvar för att skapa säkra cykelstråk till och från skolor. Det är viktigt att barn själva kan cykla till skola och fritidsaktiviteter för att ge en ökad frihet och bra vardagsmotion som lägger grunden för goda vanor, säger Helena Stigson, forskare för Folksam i ett pressmeddelande.

Folksams undersökning visar att användningen av cykelhjälm minskar kraftigt efter tio års ålder. OBS: Bilden är en genrebild.
Foto: HENRIK MONTGOMERY / TT

Barn mellan 7 år och 14 år uppges ha en dubbelt så hög skaderisk jämfört med resterande åldrar. Folksams undersökning visar att användningen av cykelhjälm minskar kraftigt efter tio års ålder. Samtidigt ökar huvudskadorna.

– Det farligaste en cyklist kan råka ut för är att drabbas av en huvudskada. Statistik från verkliga olyckor visar svart på vitt att cykelhjälmen är av mycket stor betydelse. Två av tre av alla skallskador vid cykelolyckor hade kunnat undvikas om cyklisten burit hjälm, säger Helena Stigson.

Omkring 2 800 barn skadas så allvarligt i cykelolyckor årligen att de tvingas uppsöka sjukhus.