I tisdags publicerade Stockholms handelskammare en undersökning av konsekvenserna av regeringens förslag på en ny flygskatt.

Analys- och utredningsföretaget WSP tog för handelskammarens räkning fram en rapport som målar en dyster bild av flygets framtid.

Med införd flygskatt riskerar sju flygplatser nedläggning, enligt rapporten. Bara i Jönköpingsregionen kan 10 500 jobbtillfällen försvinna.

— Rapporten är defekt och direkt felaktig. Att tro att flyget måste lägga ner, att prata om "flygplatsdöd", det är absolut inte relevant. Det kommer inte att hända, säger Jönköping Airports VD Rony Forsberg.

Han pekar på en stark tillväxt, inte minst för utrikes reguljärflyg som har ökat med 26 %.

Vinklad undersökning

Rony Forsberg ifrågasätter tillvägagångssättet bakom utredningen som ligger till grund för rapporten.

— Undersökningen är olyckligt genomförd, de har använt matematiska modeller som man kan vinkla hur som helst. Jag förstår att det blir smaskiga rubriker.

Annons

Enligt Jönköpings flygplats egna beräkningar, och enligt deras remissvar till regeringen, skulle en minskning av resandet med 4 % innebära 4500 färre passagerare per år.

— Det är en passagerare per plan som skulle välja ett annat färdsätt.

En sådan minskning skulle inte leda till några inställda flyg, enligt Jönköping Airport.

Rony Forsberg misstror handelskammarens undersökning, men delar ståndpunkten mot ett införande av flygskatt.

— Undersökningen är ett inlägg i debatten kring flygskatten. Vi stödjer det rent principiellt. Helt klart, säger han.

Omstridd skatt

Miljöpartiets lokala språkrör Margareta Sylvan vill inte kommentera handelskammarens rapport, men försvarar flygskatten.

— Jag tycker att flygskatten är vettig. Flyget smutsar ju ner lika mycket som bilen. Det är rimligt att det står för sin del av miljökostnaderna, säger Margareta Sylvan (MP).

Den planerade flygskatten skulle beskatta resor inom EU med 80 kronor. För resor utanför Europa föreslås en skatt på 280 - 430 kronor.

— Jag tycker inte att skatten är särskilt hög, säger Margareta Sylvan.

Jönköping Airports Rony Forsberg tror inte att flygskatten skulle få avsedd effekt.

— Att införa en form av straffskatt på flyget ger inte de miljöfaktorer som de tror.