Nu är det dags att ta tag i trafiken genom Tabergsådalen. Gör om gatan från Taberg till och med Hovslätt, gör det rätt nu. Låt Tabergsådalen flytta in i 2000 talet.

Efter trafikförsöken med avsmalningar, vägbulor mm är det nu tid att göra om hela sträckan med ett nytänk. Inte många har gjort vågen för den nuvarande situationen som redan varat i för många år.

Sträckningen kantas av gamla vägräcken och belysningar som är kvar sen minst 40-50 år. Vägsträckan är försedd med gångbanor på båda sidor och med bred vägbana som inte heller passar som en lokal gata genom dalen.

Från Norra delen av Norrahammar finns en ny gång och cykelväg över Hellstorp som efter många år blev färdigställd för några år sedan. Genom Tabergsådalen finns ingen anknytning till den nya GC-väg.

I dalen planeras nu för nya byggnationer i Taberg och Norrahammar medan det pågår byggnationer i Hovslätt med några hundra bostäder.

Vad kan göras åt vägen?

Det går att minska bredden på körbanan, då skapas utrymme för ett GC stråk på båda sidorna av gatan. På det sättet förvandlas genomfartsvägen till en lokal gata.

Ta bort alla trafikstörande åtgärder och skapa en gata där trafiken flyter fram i ett behagligt tempo i symbios med gångare och cyklister. Skapa en miljö med träd längs gatan som ger harmoni och ett naturligt lugnare tempo på trafiken.

Byt ut den antika belysningen mot modern belysning med stolpar och armaturer som passar in i ett modernt samhälle.

Annons

Ge även Tabergsådalen en sommarprägel vid den årstiden med blommor på stolparna som gör medborgarna glada och ger ett positivt intryck i hela Tabergsådalen.

Dessa åtgärder skulle lyfta den fantastiska Tabergsådalen till den bästa platsen att bo och verka i.

Skapa en gata som ger invånarna en upplevelsemiljö – det är sunt förnuft.

Barbro Eng Kommundemokraterna

Anders Jörgensson Kommundemokraterna