Cyklister korsar gator på övergångsställen och visar irritation om man som bilist inte stannar för att släppa fram dem. Egentligen är det bilisterna själva som hjälpt till att skapa denna nya trafikregel som ger cyklister företräde vid gatukorsning med övergångsställe (för gående), genom att stanna när de ser en cyklist som närmar sig övergångsstället.

Vill man skapa en ny trafikregel så bryter man mot gällande regler och när detta accepterats tillräckligt många gånger har en ny trafikregel införts. Den som följer den gällande trafikföreskriften ses istället som den som felar.

Pressen som annars älskar att ta upp missförhållanden tiger, polisen tiger, den annars så cykelglada kommunen tiger. Ett rejält reportage i JP skulle kanske avslöja vad cyklister och bilister har för uppfattningar. Vid samtal med cyklande har jag många gånger fått höra att de tror att de har förkörsrätt om de cyklar på övergångsställen. Det vore bra om man kunde få ut kunskapen om vad som gäller. Bilister har inte väjningsplikt mot cyklister på övergångsställe för gående med mindre än att de stiger av cykeln och leder den. Är det en allmän uppfattning att det är fel på nuvarande regel kanske den ska ändras. Det vore bättre än nuvarande laglöshet.

Björn