I samband med bildandet av Region Jönköpings län vid årsskiftet gjordes förändringar gällande när det högst beslutande organen, regionfullmäktige, ska hålla sammanträden.

Det gamla organen, landstingsfullmäktige, sammanträdde åtta gånger per år. Vid två tillfällen hölls tvådagarsmöten då delårsrapport respektive budget behandlades.

Från och med i år har tvådagarsmötena skrotats då det i stället hålls tio sammanträden. Men när det var dags att kalla in ledamöterna i regionfullmäktige för april ställdes mötet in.

Bara ett ärende

– Vi hade bara ett ärende och är det inte akut är det för dyrt att kalla in bara för detta, säger Hans Rocén (M), ordförande i presidiet i regionfullmäktige.

Det har bildats en region med utökat ansvar. Borde det inte snarare finnas fler än färre beslutsärenden än tidigare?

– Det har inte kommit in fler beslutsärenden så här långt. Skillnaden nu är att nämnderna beslutar mycket själva. Sedan är man nog också fortfarande lite i uppstartsfasen, säger Hans Rocén.

Kan det bli fler inställda sammanträden i regionfullmäktige framöver?

– Ja, om det är så att vi bedömer att det är för lite ärenden så kan det bli så igen, säger Hans Rocén.