Det finns elever vid främst högstadiet som av olika orsaker skolkar från en eller flera lektioner. I en del fall dyker det inte upp något barn överhuvudtaget. Detta har uppmärksammats av skolinspektionen som nu uppmanar kommunen och skolorna till hårdare tag.

I ett par fall bestämde barn- och utbildningsnämnden i veckan om att utfärda förelägganden vid viten på 10 000 kronor för att få föräldrar att skicka sina barn till skolan. Om barnen ändå inte dyker upp kan nämnden i nästa steg ansöka hos förvaltningsrätten om att vitet döms ut.

Fler beslut på gång

– Sedan är det ju en annan fråga hur långt vi kan gå för att driva in det. Ska Kronofogdemyndigheten kopplas in?, säger nämndordförande Jenny Larsen.

Hon bedömer att nämnden framöver kommer att ta fler beslut om vitesförelägganden:

– Det här är en ny åtgärd som testas. Innan det blir aktuellt har man från skolans sida genomfört många andra åtgärder för att få eleven att komma till skolan.

Hot