I augusti 2015 beslutade barn- och utbildningsnämnden att erbjuda 15-timmarsverksamhet i förskolorna. Det innebär att barn som har föräldrar som inte jobbar heltid får vara på förskolan i tre timmar, fem dagar i veckan.

Missnöjda föräldrar

Efter ett år gjordes en utvärdering då alla vårdnadshavare och pedagoger fick svara på en enkät. Resultaten visar att den största andelen vårdnadshavare är missnöjda med tiden 8.15 till 11.15 måndag till fredag medan den största andelen pedagoger är nöjda.

Hanna, som inte vill ange sitt efternamn, är en av föräldrarna som rasar mot politikernas beslut och anser att de inte bryr sig om föräldrarnas åsikter.

— Alla föräldrar jag har pratat med som svarat på enkäten tycker att det här är värdelöst. Barnen kommer precis efter frukost och går hem precis innan lunch så de missar de pedagogiska måltiderna, de lär sig inte äta med andra barn och de missar det mesta, säger Hanna.

Vill ha valmöjlighet

Annons

Hon berättar att hon lämnar sin son på förskolan vid åtta och hinner knappt hem innan hon ska hämta honom igen. Hanna menar att hon och de föräldrar hon pratat med önskar att det fanns en valmöjlighet och att det skulle vara bättre att ha barnen på förskolan tre dagar i veckan i fem timmar.

— Då skulle de hinna vara på förskolan en längre tid och få ett sammanhang. Det känns som att politikerna struntar i vad vi säger. De har fått in enkätsvaren. De har vetat om det här en längre tid men inte gjort någon förändring, säger hon.

Prioriterar barnen

Thomas Werthén (M), förste vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, menar att det är en komplicerad fråga.

— Det finns många saker att ta hänsyn till. Vi vill ha en välfungerande verksamhet och måste då ta hänsyn till barnens behov i första hand men även till pedagogerna och föräldrarna. Det är ingen enkel fråga.

Thomas Werthén berättar att ärendet ska tas upp i nästa BUN-möte i slutet av februari. Han berättar att det är sannolikt att man fortsätter med tre timmar, fem dagar i veckan.

— Vi ska diskutera om det går att göra ett system med en valmöjlighet. Det kan mynna ut i att vi ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på ett system som tar tillvara på så många intressen som möjligt, säger han.