Under tisdagen presenterade alliansen två nya arenaförslag. Kristdemokraterna, Centerpartiet, Moderaterna och Liberalerna vill utreda en ny arena på Råslätt samtidigt som en upprustning/nybyggnation av Stadsparksvallen ska utredas parallellt.

Frågan är om de två förslagen kommer att räcka för att Fotbollförbundet ska ge J-Södra dispens för att spela på Stadsparksvallen 2017.

— Det handlar om att J-Södra måste komma in med en ansökan om att förlänga dispensen och där förklara vilka skäl de har, säger Gerard Sager, ordförande i fotbollförbundets tävlingskommitté.

Vilka skäl skulle kunna förlänga dispensen?

Annons

— Egentligen krävs någon form av beslut kring nybyggnation. Alternativt att man vidtar åtgärder på Stadsparksvallen som gör att den uppfyller kraven för allsvenskt spel.

Att Stadsparksvallen skulle byggas om och bli klar för att uppfylla de kraven till seriestart 2017 är knappast troligt. Då krävs alltså att ett beslut om någon form av nybyggnation.

— I fallet med J-Södras dispens för 2016 var det Förbundsstyrelsen som gick in och beslutade om dispensen, trots att det inte fanns något klart beslut av en ny arena. Har man inte kunnat uppfylla kravet om beslut till nästa säsong får nog Förbundsstyrelsen gå in och ta det beslutet också. Och där vet jag inte hur de kommer att hantera det, säger Sager.

— Vi får titta på det och ser hur det ser ut innan vi kan värdera det, säger Lars-Christer Olsson, 2:e vice ordförande i Förbundsstyrelsen.

Rent generellt då, i det här läget, räcker det med två nya utredningar eller kräver förbundet beslut för att kunna ge dispens?

— Jag kan inte svara på det just nu. Vi måste titta på dokumenten innan jag ger ett svar. Det blir bara dumt annars, säger Olsson.