Återigen har arenadebatten blivit en het potatis. Moderaten Peter Jutterström gick tidigare i veckan ut i JP och sa att alla andra satsningar i kommunen slopas på grund av att man ska bygga en ny fotbollsarena.

Oerhört oseriöst, svarade socialdemokraten Ilan De Basso.

Fakta: Några av arenakraven

√ Det måste finnas minst fem duschar och tre toaletter i omklädningsrummen.

√ Lokalen för do..

Fakta: Några av arenakraven

√ Det måste finnas minst fem duschar och tre toaletter i omklädningsrummen.

√ Lokalen för dopingkontroller ska vara minst 20 kvadratmeter.

√ Det ska finnas minst 50 permanenta sittplatser under tak för media.

√ Endast 50 procent av arenans totala publikkapacitet får användas som ståplats.

√ Arenan ska inneha 500-VIP-stolar. VIP-stolarna ska finnas på huvudläktaren så nära mittlinjen som möjligt.

√ Det ska finnas avskilda ytor om 400 kvadratmeter avsedd för representation (hospitality).

√ Arenan ska vara utrustad med minst fem flaggstänger.

Johan Ingerö på tankesmedjan Timbro menade att kommunerna borde vägra SvFF:s arenakrav.

Nu svarar Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.

— Jag tycker att vi inom svensk fotboll har varit väldigt ansvarsfulla i det här.

De arenakrav som gäller idag fastställdes 2008 och de svenska fotbollsföreningarna fick fram till 2014 på sig att hantera de nya kraven. Som nykomling får du extra tid på dig att komma tillrätta med de krav som finns. Du får spela på din gamla arena på dispens. Det är det som J-Södra gör just nu. Men varför finns då de här arenakraven?

— Det handlar framförallt om tre viktiga saker: Säkra arenor, trivsamma arenor och arenor som uppfattas som välkomnande. Vi hade ju en situation i Sverige där vi inte alls hade bra arenor och det är inte bra för fotbollens utveckling, säger Karl-Erik Nilsson.

Hur har SvFF kommit fram till de här kraven?

— Alla föreningar var involverade och det har följt en sann demokratisk process. Varje år kan man motionera om det är något man vill ändra och sedan får man rösta om det.

Annons

Är det rimligt att en kommun tvingas ta flera hundra miljoner av skattepengarna för att stadens lag har avancerat till allsvenskan?

— Vad som är rimligt att använda skattepengar till är inte SvFF:s sak att avgöra. Där måste varje kommun bestämma hur de vill göra. Men de flesta kommuner förstår också hur otrolig viktig idrotten är för ungdomar och för folkhälsan. Idrotten är också en stor källa till mycket glädje för de som följer den. Men arenabeslut är ingen fråga för oss.

Kan du förstå att kommuner känner sig "tvingade" att bygga en ny arena när ett lag har gått upp i allsvenskan?

Jag har varit ordförande i en kommunstyrelse så jag vet precis vilka utmaningar man har när det kommer till prioriteringar. Jag har full förståelse för de svårigheterna. Men jag vet också hur mycket en bra arena betyder för kommunen. Därför har landets kommuner lyckats hantera de här frågorna på ett bra sätt och skapa förutsättningar för stadens föreningar oavsett nivå.

Finns det tankar på att lätta på arenakraven?

— Varje förening som är medlem i SvFF kan lämna förslag på justeringar. Så får de förslagen gå igenom en öppen och demokratisk process. På damsidan har vi till exempel justerat kraven flera gånger. Men det måste komma förslag från medlemmarna och i år har det inte kommit några sådana förslag. De här kraven är något som föreningarna tycker är väldigt bra och de skapar bra förutsättningar.

Två krav är att det ska finnas minst 50 pressplatser under tak och minst 500 VIP-platser. Är det rimligt för en förening i J-Södras storlek?

— Vad jag som enskild person tycker är rimligt har inte ett dugg med saken att göra. Kraven är beslutade i demokratisk anda. Så fungerar det i svenskt föreningsliv. Och det har också visat sig att det inte har varit några problem i slutändan, i de flesta fall har det löst sig på ett väldigt bra sätt.

Om en kommun lägger flera hundra miljoner på en fotbollsarena vill de förstås utnyttja den så mycket som möjligt. Det gör att underlaget ofta blir konstgräs. Hur ser förbundet på den utvecklingen?

— Det sker en väldigt stor utveckling vad gäller underlag. Nu prövas till exempel hybridgräs på olika ställen. Men i vårt land med det klimat vi har ska vi vara tacksamma över att det finns konstgräs. Mitt i sommaren när vädret är som bäst är det såklart ingenting som slår en gräsplan men vi har inte det vädret jämt. Gräset ska vara rättvist och sportsligt under hela fotbollssäsongen. Det har skett en fin utveckling på konstgrässidan också och jag lägger egentligen ingen värdering i det. Där måste respektive förening tillsammans med arenaägaren besluta om vilket underlag man ska ha.