TÄNK DIG ATT du är en man.

Du har studerat flera år på högskolan och har arbetslivserfarenhet inom ditt område som sträcker sig många år bakåt i tiden. Kanske har du varit på samma arbetsplats i tio år och jobbat upp ett stort kontaktnät och kompetens.

Så känner du att det kunde vara roligt och utvecklande att gå vidare till ett annat företag, nya kollegor, nya sätt att se på ditt kompetensområde.

Du söker jobb efter jobb och får ofta komma på anställningsintervju, men där tar det stopp.

Du vet att du är omtyckt av dina kollegor och av chefen och att du är bra på det du gör, men ändå kommer du inte längre. Du förstår inte varför. Men innerst inne vet du.

Du har ju sett minerna och hur arbetsgivarna vid intervjutillfället nästan osynligt stelnat till när du på frågan om du har familj berättat om din man Björn, som du varit gift med i nästan sju år, era barn och er hund.

Efter det har samtalet ibland flutit trögare och aldrig har du blivit erbjuden tjänsten på företaget.

DEN HÄR situationen är tyvärr inte ovanlig för homo- och bisexuella eller transpersoner.

Annons

Inte ens i Sverige, som gärna slår sig för bröstet och hävdar att vi är ett av världens mest jämställda och inkluderande länder.

För oss inom Unionen är det både obegripligt och frustrerande hur vuxna människors kärlek till varandra, vilket kön man identifierar sig som eller vilket könsuttryck man har, kan stå i vägen för kompetens.

Jämställdhet och mångfald berikar arbetslivet och till och med är en nödvändighet för ett framgångsrikt samhälle.

Ett systematiskt arbete för jämställdhet och mångfald ökar till och med innovationskraften, produktiviteten och lönsamheten i ett företag och i förlängningen får det positiva effekter för företagets konkurrenskraft.

Vi önskar att fler företag inser affärsnyttan med ett systematiskt jämställdhets- och mångfaldsarbete.

UNIONEN skulle vilja se en utredning som undersöker möjligheterna för skattelättnader för företag som bedriver ett systematiskt arbete av det här slaget.

Jämställda och inkluderande arbetsförhållanden gynnar samtliga anställda på ett företag.

En tillåtande företagskultur skapar förutsättningar för att alla anställda ska kunna trivas och utvecklas på och av sitt arbete.

Frågan är om ditt företag har råd att säga nej till kompetens på grund av kärlek, könsuttryck eller könsidentitet.

Magnus Sjöholm

Regionchef Unionen Småland