Vid kultur- och fritidsnämndens avslutande möte 2018, den 19 december, beslutades bland annat om särskilda bidrag till kommunens föreningar.

Det största bidraget går alltså till Kyllås slalombacke, där Eksäter SAM, alliansmissionen, som driver verksamheten, hade sökt för en beräknad utgift på 250 000 kronor till en snökanon. Av detta kan de få 30 procent i bidrag.

– När vi upprättar förslaget till de särskilda bidragen kan de som har en utåtriktad verksamhet, där många har tillträde, få 50 procent, medan mer interna investeringar kan ge 30 procent i bidrag. I fallet med Kyllås handlar det mer om att vi inte hade så mycket att fördela, förklarar kultur- och fritidschef Göran Svensson.

Till Kyllås slalombacke har det handlats in en snökanon. För detta fick arrangörsföreningen upp till 75 000 kronor.

Det särskilda bidraget till föreningarna delas ut vid ett tillfälle i slutet av året, då man ser vad som finns kvar i föreningsbudgeten. Föreningarna får även allmänna kommunala bidrag. Utöver praxisen ovan tas hänsyn till hur många ungdomar som engageras, om verksamheten är könsneutral och om föreningen har fått bidrag tidigare.

Näst största bidraget går till Götaströms golfklubb, som får 50 000 kronor till en ny golfanläggning med 30- och 50-metersbana.

Tre föreningar, Equmenia, Bondstorps hembygdsförening och Bondstorps IF, går miste om bidrag eftersom ansökningarna lämnats efter, istället för före, sökt åtgärd. Bjarg islandshästförening har redan fått bidrag från Leader Västra Småland och orienteringsklubbarna i centralorterna fick pengar till kartframställning redan i fjol. Problemet var att kostnaderna blev högre än man tänkt sig.

Annons

Det blev ingen ombyggnation av biosalongen i Folkets hus i Vaggeryd. Därmed utgår ett tidigare sökt och beviljat bidrag.

Ett antal föreningar som sökt bidrag till installation av fiber får ja på sina ansökningar, men får utbetalningarna uppskjutna eftersom åtgärderna inte kommer att genomföras förrän i år, när utbyggnaden har kommit tillräckligt långt.

För Folkets hus i Vaggeryd fryser pengarna till ombyggnation av biosalongen på Folkets hus inne, eftersom den inte kommer att fullföljas. Detsamma gäller för den rökmaskin som rollspelsföreningen Yin Yang tänkte köpa in.

– Det knepiga i den här fördelningen är att hålla reda på om de har fått bidrag till samma sak från annat håll. Samtidigt uppmanar vi dem att göra just det - söka för att öka sina chanser, säger Svensson.

Se även: De här föreningarna får mest i bidrag i Vaggeryd (2017)

De fick särskilda bidrag*

Equmenia, Vaggeryd: 15 000 kronor till kanoter.

Götaströms fordonshistoriska: 7 500 ti..

De fick särskilda bidrag*

Equmenia, Vaggeryd: 15 000 kronor till kanoter.

Götaströms fordonshistoriska: 7 500 till en hjärtstartare.

Ekeryds församling: 10 000 för installation av fiber.

Thai- och kickboxningsklubben: 12 000 till träningsredskap för funktionshindrade.

Vaggeryds SOK: 27 000 till förråd.

Hagafors-Svenarums samhällsförening: 15 000 till ny dörr i Kvarnen.

Hooks IF: 6 700 till två fotbollsmål.

Vaggeryds-Skillingaryds ridklubb: 12 000 till ny högtalaranläggning.

Skillingaryds FK: 12 000 till löpband.

* Andelar av en större totalkostnad