— Flytten till Skillingaryd beror på att vi behöver mer plats och här kan vi även göra produktionen effektivare och miljövänlig, säger Robert Gurbin som är fabrikschef på Zenergy.

Miljömedvetenhet

Företaget gör färdiga moduler och bodar som fungerar som kontor och pentry till exempelvis byggföretag. Zenergy arbetar för att göra både arbete, transport och produkt på ett miljömedvetet sätt. Z i namnet Zenergy står för "zero energy".

Annons

— Vi strävar efter att uppnå en så energisparande produktion som möjligt, säger Olle Magnusson som är verkställande direktör.

Genom flytten till Skillingaryd kommer logistiken att kunna ske via tåg från lastfartyg direkt till Båramoområdet, där det finns en järnvägsterminal. Företaget kommer att använda sig av fjärrvärme i den nya lokalen, vilket kommer att påverka utsläppen av koldioxid på ett positivt sätt.

Nytt material

Under kommande Nordbyggmässan i Stockholm i vår kommer företaget att presentera Zenergys nya prototyp av boende. De bygger boende som ska vara billiga, energismarta och brandsäkra. Genom att använda ett patenterat material som kallas zip-element i väggar, golv och tak blir husmodulen brandsäkrare men även lättare att transportera då materialet väger mindre.

Rekrytering

Det arbetar fem tjänstemän på företaget. Till den nya arbetsplatsen kommer ytterligare fem personer att anställas. När företaget är i produktion tar Zenergy in upp till 50 personer från bemanningsföretag.

— Så fort vi kommer igång med produktionen i Skillingaryd kommer behovet av att anställa fler bli påtagligt. Då vill vi kunna erbjuda jobb till ungdomar inom byggbranchen, säger Olle Magnusson.