I april beslutade kommunfullmäktige att biogasverksamheten ska avvecklas. I samband med beslutet startades två utredningar, en skulle undersöka om ett regionalt samarbete kan rädda produktionen och en annan tittade på möjligheterna för en extern part att ta över.

Det senare utredningen gjordes av fick tjänstemän på stadskontoret och nu är de klara med ett förslag. Deras utredning visar flera fördelar med en försäljning och de föreslår att politikerna omgående drar i gång med en försäljningsprocess.

– Det finns en handfull företag som jobbar med den här typen av verksamhet och som kanske ser på detta med andra ögon, säger Eva Nilenfjord, finanschef på Jönköpings kommun och fortsätter:

– Samtidigt kan vi hämta in en del av de pengar vi investerat, vi kan behålla den lokala avfallshanteringen och vi slipper dyra transporter, säger hon.

Läs mer: Mångmiljonsatsning värdelös

Bör gå fort

Annons

Enligt tjänstemannaförslaget bör en försäljning komma i gång fort så att befintlig personal och nyckelpersoner stannar och så att produktionen i den befintliga anläggningen kan fortsätta till dess att en ny tas i bruk.

Det första som ska göras är en förstudie då bjuds det in intressenter som får presentera förslag på hur de vill driva vidare biogasverksamheten.

Tjänstemännen föreslår att förstudien pågår under september för att sedan övergå i en förhandlingsfas och att fullmäktige senast i januari får ta ställning till ett avtal.

Läs mer: 500 namnunderskrifter mot nedläggningen

Gick med förlust

Orsaken till att kommunen valde att avveckla biogasen berodde på att verksamheten gick back år efter år, men Eva Nilenfjord tror inte det behöver skrämma bort intressenter.

– De kan se möjligheterna och kanske utveckla detta ytterligare. Det är något vi får se i den här förstudien men vi vill gärna pröva detta, säger hon.

Parallellt pågår den regionala utredningen som leds av Energikontoret Norra Småland, där en regional samverkan undersöks.

Under onsdagen fattar politikerna i kommunstyrelsen beslut om de ska gå vidare med tjänstemännens förslag.

Läs mer: Kommuner förväntas sluta upp kring biogasen