SVERIGE HAR inte de bästa skattevillkoren för företag.

Tidigare har landet trots detta haft ett hyfsat företagsklimat, eftersom vi legat före världen i andra avseenden. Det har varit enklare att registrera företag, att hantera myndighetsärenden och få en bra elförsörjning i Sverige.

Men idag är det inte längre så.

En jämförelse med grannländerna visar att Sverige är unikt i Östersjöregionen – vi är det enda land som inte är bäst på någon av de faktorer som positivt inverkar på företagandets villkor.

Lägesbilden är verkligen oroväckande. Ett löfte vi vill se från ledande politiker är därför följande: se till att Sverige blir bäst på åtminstone en aspekt av företagandets villkor.

SMÅFÖRETAGARNAS Riksförbund har inför en ny bok genomfört en analys av de förutsättningar som påverkar företagandets villkor.

Basen för undersökningen är de internationella jämförelser av företagandets villkor som Doing Business och OECD – de två internationella expertorganisationerna på ämnet – publicerar.

Det ser inte särskilt ljust till.

Bland länderna i Östersjöregionen ligger Sverige i topp endast när det gäller de arbetsgivaravgifter som företagare betalar in till Skatteverket för sina anställda, liksom skatten som framgångsrika företagare själva drabbas av.

VI ÄR alltså bäst på att beskatta företagare, men i inget av de kategorier som handlar om goda villkor för företagande är Sverige nummer ett.

Annons

De smidigaste systemen för att registrera företag finns idag i Estland. Den bästa möjligheten för att få el i Tyskland. Det bästa skyddet för minoritetsinvesterare i Norge.

De bästa villkoren för frihandel i Danmark och Polen. Det bästa systemet för registrering av egendom i Litauen. De bästa villkoren för att lösa konkurser i Finland.

De smidigaste systemen för att hantera bygglov i Danmark. De bästa systemen för att lösa kontraktsbrott i Litauen.

De bästa systemen för inbetalning av skatt i Danmark. Och de bästa förutsättningarna för företagare att få lån finns i Lettland.

DE ÖVRIGA länderna i Östersjöregionen är alltså alla bäst på åtminstone ett område, men Sverige ligger aldrig i topp.

Tyvärr stämmer Sverige väl in på bilden av en fet katt, som nöjt vilar på gamla framgångar. I en värld där andra länder springer allt snabbare för att förbättra företagandets villkor så lyser modern näringspolitik med sin frånvaro i Sverige.

Det är en farlig utveckling för det land som betraktar sig som Östersjöregionens ledande kunskapsekonomi.

Att finansministern samtidigt vill införa straffbeskattning för företagare som lämnar Sverige, ja det hjälper inte direkt till Sverigebilden.

Det är dags att agera. Därför hoppas vi att företagandets villkor lyfts fram under valrörelsen.

Om inte företagandets villkor förbättras finns nämligen en klar risk att Sveriges välstånd och välfärd på sikt undermineras.

Peter Thörn

ordförande Småföretagarnas Riksförbund

Nima Sanandaji

tekn. dr. och utredare