Den kritik Lars Winborg, kanslichef för HSO Jönköpings län, riktar mot Försäkringskassan gällande hårdare tag i LSS-lagstiftningen saknar belägg enligt Monica Svanholm, områdeschef för funktionsnedsättning på Försäktingskassan.

— Åtstramningen beror inte på regeringens regleringsbrev, säger Svanholm. Sedan 2009 har totalt tre domar gjort att Försäkringskassan stegvis förändrat sin tillämpning vad gäller assistansersättningen till funktionshindrade.

— Syftet med den nya tillämpningen är att komma åt företag och bolag som utnyttjar lagstiftningen. Även individer har avslöjats fuska till sig pengar, trots att de i vissa fall inte ens är funktionshindrade.

”Hade varit fruktansvärt”

Annons

Svanholm är noga med att understryka vikten av att de förändringar som gjorts enbart är till för att komma åt brottslighet.

— Personer som är i behov av assistans ska självklart få det, säger Svanholm. Det hade varit fruktansvärt om så inte var fallet. Vi vill bara minska risken för att pengarna ska hamna i fel händer.

— Prejudicerande domar har över tid mer preciserat vad som krävs för att komma över ett grundläggande behov, det vill säga 20 assistanstimmar i veckan, och på så vis ha rätt till såväl kommunalt samt statligt stöd. De första 20 timmarna finansieras alltid av kommunen.

Ser ingen minskning

Regeringens begäran om att reducera assistanstimmarna, som framkommer i regleringsbrevet, är inget Försäkringskassan lyckats med än.

— Nej, vi märker inte av någon minskning vad gäller att brukare av LSS skulle få sina timmar indragna, säger Svanholm. Vi har inte fått några extra verktyg för att specifikt arbeta med målet i regleringsbrevet, men på lång sikt måste vi öka vår kvalité i utredningar och beslut samt komma tillrätta med det brottsliga nyttjandet.